Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

Ліцензійний обсяг за формами навчання (осіб):

  • Денна – 60
  • Заочна – 5
  • Інтегральна – 5

Підготовкою студентів напрямку
«Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (123.04)

Никитина

КЕРУЄ:

НІКІТІНА Людмила Олексіївна,
доцент,
кандидат технічних наук

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович,
професор,
доктор технічних наук,
лауреат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

БРЕСЛАВЕЦЬ Віталій Сергійович,
доцент,
кандидат технічних наук

ДРОНОВ Володимир Миколайович,
професор,
кандидат технічних наук

КАСІЛОВ Олег Вікторович,
професор,
кандидат технічних наук

САВЧЕНКО Микола Володимирович,
кандидат технічних наук