Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр/магістр)

Ліцензійний обсяг за формами навчання (осіб):

  • Денна – 600
  • Заочна – 40
  • Інтегральна – 20

Підготовкою студентів напрямку
«Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (172.01) – 4 роки

Поштаренко

КЕРУЄ:

ПОШТАРЕНКО Віктор Михайлович,
доцент,
кандидат технічних наук

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

ТКАЧЕНКО Володимир Антонович,
доцент,
кандидат технічних наук

ПЄВНЄВ Володимир Якович,
доцент,
кандидат технічних наук

ЛОГВІНЕНКО Микола Федорович,
доцент,
кандидат технічних наук

ЛИСЕЧКО Володимир Петрович,
доцент,
кандидат технічних наук

ЮЩЕНКО Олександр Георгійович,
старший науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук.

 

Основнi дисципліни: