Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

Про нас

Завідувач кафедрою Пустовойтов Павло Євгенович

Кафедра заснована у 1993 році для підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій за напрямом 6.050101 – «Комп’ютерні науки».

Засновником кафедри є професор Кравець Валерій Олексійович.

Перший випуск бакалаврів  (20 осіб) здійснено у 1997 році.

Одночасно із існуючим напрямом з 2001 року розпочато підготовку бакалаврів за напрямом 6.050903 – «Телекомунікації». Перший випуск бакалаврів (20 осіб) здійснено у 2005 році.

Тел./факс: (057) 707-66-18; (057) 707-61-39.

Кафедра розташована у вечірньому корпусі НТУ «ХПІ».