Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

Розклад занять на весну 2020 року

 

`

219а

219б

219в

619а

218а

618а

618б

47а

47б

617а

617б

46а

46б

96

616а

М719

М619а

М619б

І 8:30

ВП

ВП

Віз.дан. 23 Заволодько

Мат.стат.

Опт.ЦТМ пр 1-1

ІІ 10:25

АСД 26

Дронов

В.мат.

Комп.ел.

Право.

Віз.дан. лб 23 Заволодько

Опт.ЦТМ 1-1

Яковенко

Інт.ан. лб 1401н

III 12:35

АСД пр 1401с Дронов

В.мат. пр

Ін.мова пр

Метрол.

Інт.ан. лб 1401н Під’ячий

Екол.

Web тех. 207ф Ткаченко

Екол. пр

IV 14:30

Екол.

Комп.ел. пр

Право. пр

ТСПП 26

Дронов

Сис.док. 1-1

Метрол. пр

Сис.док. пр 1-1

V

16:25

АСД 26

Екол. лб

Сис.док. пр 1-1

VI 18:10

І 8:30

В.мат. пр

Іст.Укр. пр

Част.-сел. 1401а Охрименко

Безпека пр.

ООП лб

Т.ел.зв. пр 1-1

Віз.дан. 23

ІІ 10:25

Прогр.

Фіз.

ООП

Т.ел.зв. 1-1 Яковенко

К.мер. лб 24 Дженюк

ТСПП лб МЗ

Дронов

ТКІМ 207ф

Соколов

Част.-сел. лб 1401н

Охрименко

Ох.пр.

ЕМС 210ф

Серков

Осн.веб. лб 23

Цив.зах. пр

III 12:35

Арх.ОС

Фіз. пр

Схемотех.

Осн.ел.

ТСПП лб МЗ

Дронов

К.мер. лб 24 Дженюк

ТКІМ лб 1401с

Соколов

С.комут. 207ф Серков

Web тех. лб 1401н

ЕМС лб 210ф

Схемотех. лб

Осн.веб. 23

Т.мульт. пр 1401н

IV 14:30

К.мер. 1-1 Толкачов

Інфоком. 26 Пустовойтов

Тех.розп. 1401а Дронов

С.комут. пр 210ф Серков

Глоб.к.м. 24 Дженюк

V

16:25

АСД лб 1401н

Інфоком. лб МЗ Пустовойтов

ТПР 26

Судаков

АСД пр 1401н

VI 18:10

І 8:30

В.мат.

Схемотех. пр

Ін.мова пр

ВП

ВП

Част.-сел. пр 1401н

Охрименко

Т.ймов. лб МЗ

ІІ 10:25

Прогр. лб

АСД пр 1401с

Дронов

В.мат. пр

К.граф.

Арх.к.мер. 24 Толкачов

МСШІ 1401н

Нікітіна

С.рух.зв.

Розп.БД лб МЗ Пустовойтов

Т.алг. пр 210ф

С.рух.зв. пр

Безпека пр. пр

III 12:35

Укр.м. пр

АСД пр 1401с

К.граф. лб МЗ

Т.алг. 1-1 Савченко

Арх.к.мер. 24

МСШІ лб 1401а

Нікітіна

Розп.БД 26

Мет.мод.

К.граф. 26

Розп.БД лб МЗ

IV 14:30

К.граф. лб МЗ

Т.алг. пр 210ф

МСШІ лб 1401н

Нікітіна

Web тех. лб 1401а Ткаченко

Мет.мод. пр

Т.ймов. лб МЗ

V

16:25

ТПР 26

Судаков

VI 18:10

І 8:30

Філос.

Ін.мова пр

БЗІС 1-1

Савченко

С.перед. 1401а Яковенко

Зах.інф. 1401с Компанієць

НДР лб 210ф Серков

Мат.стат. пр

Осн.веб. лб 23

ІІ 10:25

Філос. пр

Іст.Укр.

БЗІС лб МЗ

Савченко

ОПБ лб

С.перед. 1401а

Осн.веб. лб 23 Заволодько

Зах.інф. лб 1401с Компанієць

НДР пр 207ф Серков

Глоб.к.м. лб 24

В.мат.

Арх.к.мер. лб 24

Екол. лб

С.перед. пр 1401а

III 12:35

Арх.ОС пр

Т.ймов. 1-1 Савченко

ОПБ

ОПБ

Тех.розп. лб 1401н Дронов

Зах.інф. 1401с

НДР пр 207ф

Глоб.к.м. лб 24

Арх.к.мер. лб 24

Екол.

Зах.інф. пр 1401с

Т.мульт. пр 210ф

IV 14:30

Інт.ан. 26 Касілов

Тех.розп. лб 1401н Дронов

Глоб.к.м. лб 24

Арх.к.мер. лб 24

Т.мульт. 207ф

V

16:25

ТПР лб МЗ

Судаков

Т.мульт. 207ф

VI 18:10

8:30

К.граф. пр

Осн.ел. лб

Мат.стат. лб

ОПБ лб

Осн.веб. лб 23 Заволодько

Нейр.мет. МЗ

Дис.мат.

Осн.ел. пр

Оптоел. пр 207ф

Ев.мод. МЗ

10:25

Упр.IT лб МЗ Пустовойтов

Осн.ел.

АСД лб 1401н

ТКІМ 207ф

Осн.веб. 23 Заволодько

С.рух.зв. пр

Нейр.мет. лб 210ф

Дис.мат. пр 1-1

Елект.

АСД пр 1401н

Оптоел. пр 207ф

Ев.мод. лб 210ф

12:35

Дис.мат. 26

Упр.IT 1-1

Елект. лб

Оптоел. 207ф Яковенко

Тех.розп. лб 1401н Дронов

С.рух.зв.

Нейр.мет. лб МЗ

Прогр. пр

Дис.мат.

НДР лб МЗ

14:30

Ін.мова пр

Тех.розп. лб 1401н Дронов

НДР лб МЗ

Ющенко

16:25

ТПР лб МЗ

Судаков

НДР пр 1-1

Ющенко

18:10