Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

Центр нових інформаційних технологій

На базі ЦНІТу професорам і викладачам кафедри вдалося зорієнтувати навчальний процес на використання сучасних інформаційних технологій із застосуванням для цього лабораторії та мережеві технології ЦНІТ.

Колектив кафедри разом із співробітниками ЦНІТ університету  приймав участь у створенні в НТУ „ХПІ” корпоративної комп’ютерної мережі університету, яка об’єднує понад 2500 комп’ютерів, розміщених у 22 навчальних корпусах та 12 гуртожитках. Сумісною постановою НАН України та МОН України у 1997 р. на базі ЦНІТ університету створено регіональний центр науково-освітньої комп’ютерної мережі України (РЦ URAN). Науковим керівником ЦНІТ та РЦ URAN призначено проф. В.О. Кравця.

ЦНИТ

Директор ЦНІТ – ЩЕТИНІН Віктор Павлович

Колективом ЦНІТу разом з колективом кафедри проведено великий обсяг робіт по об’єднанню корпоративних мереж ВНЗ м. Харкова оптичними лініями зв’язку. Серед цих робіт слід окремо виділити створення лабораторії дистанційної освіти. На її базі з 2002 р. працює Регіональний центр дистанційної освіти. Станом на 2009 рік мережа УРАН у Харкові об’єднує волоконно-оптичними лініями зв’язку понад 20 провідних освітніх та наукових установ міста.