Випускаюча спецiaльностi – Прикладна математика

Випускаюча спеціалізація – Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів.

Кафедра створена у 2017 році на базі кафедри “Опір матеріалів” та кафедри “Газогідромеханіка і тепломасообмін”.

Опір матеріалів – фундаментальна дисципліна, що встановлює зв’язок між теоретичними знаннями і прикладними задачами розрахунку на міцність і жорсткість, які виникають при проектуванні машин і конструкцій. Кафедра опору матеріалів є однією з найстаріших кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та має багату історію, яку створювали натхненною, самовідданою працею видатні вчені-педагоги та їх учні, що зробили внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки та освіти.

Викладання опору матеріалів було розпочато у 1886 р. Віктором Львовичем Кирпичовим – заслуженим професором, одним з найвидатніших учених-механіків, талановитим педагогом та відомим громадським діячем, ідеологом і організатором вищої технічної школи, фундатором і першим директором Харківського та Київського політехнічного інститутів, головою будівельної комісії Санкт-Петербурзького політехнічного інституту. З кафедрою пов’язані імена таких видатних вчених-педагогів, як Х. С. Головін, Д. С. Зернов, І. І. Бобариков, Я. В. Столяров, В. М. Серебровський, Г. Ф. Проскура, О. С. Іловайський, В. І. Блох, М. Я. Латаш, А. С. Вольмір, Б. Г. Скрамтаєв, К. В. Ковальов, В. В. Бортовой, В. І. Лавінський та багатьох інших.

Курс опору матеріалів в XIX –XXІ ст.. в НТУ “ХПІ” вивчали далеко більше ніж сто тисяч студентів. Кафедрою постійно приділяється значна увага залученню студентів до науково-дослідної роботи. Студенти отримували гранти Піклувальної ради фонду Пінчука та міжнародні стипендії Леонарда Ейлера (Німеччина).

Наукові розробки кафедри при виконанні багатьох держбюджетних та договірних робіт дозволили не тільки скоротити строки і підвищити якість розробки нових виробів, але і забезпечити можливість створення конструкцій, які мають принципово нові якісні та техніко-економічні характеристики. За внесок у проведення технологічних експериментів в космосі Академіка Інженерної академії України. В.В. Бортового було нагороджено золотою медаллю ВДНГ СРСР, медаллю імені С.П.Корольова, золотою медаллю Інженерної академії України. Професорам кафедри опору матеріалів В.В. Бортовому та Е.А. Сімсону було присуджено звання Лауреатів Державної премії України у галузі науки і техніки за дослідження в області оптимізації турбокомпресорів. Указом Президента України № 829/2010 від 20.08.10 Сімсону Е.А. було присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки та техніки України”.

Під керівництвом викладачів кафедри проводяться університетські олімпіади по опору матеріалів, в яких беруть участь до сотні студентів. Призери цих олімпіад брали участь в регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з опору матеріалів. З них 7 студентів в 2001-2013 рр. стали призерами та переможцями.

Багато років на базі кафедри «Опір матеріалів» інженерно-фізичного факультету проводиться регіональна науково-технічна конференція «Кирпичевские чтения” – одна з найголовніших традиційних для НТУ „ХПІ” подій.

Кафедра «Опір матеріалів» пройшла шлях еволюції досліджень від експериментальної та будівельної до комп’ютерної механіки. Традиції наукової діяльності та вивчення механіки, закладені видатними вченими-педагогами, продовжуються та находять втілення в перспективних напрямках сучасної механіки та новітніх технологіях.

У 2017 року кафедра опір матеріалів була об’еднана з кафедрою газогідромеханіка і тепломасообмін, яка в свою чергу була створена в 2002 році у складі Інженерно-фізичного факультету НТУ “ХПІ” на базі Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національній академії наук України з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації для енергетики та машинобудування, які мали б як практичну інженерну підготовку, так і фундаментальні знання в області динаміки рідин, газів і тепломасообміну.

У вересні 2003 року на кафедрі газогідромеханіки і тепломасообміну розпочата підготовка бакалаврів напряму “Механіка” за спеціальністю “Гідроаеродинаміка”. У червні 2007 року відбувся перший випуск бакалаврів, в 2009 – перший випуск спеціалістів. Студенти здобувають фундаментальну освіту в області математики, механіки деформованого твердого тіла, гідрогазодинаміки, теорії тепломасообміну, чисельних методів, теорії оптимізації, проектування, поглиблено вивчають іноземні мови, мови програмування і сучасні програмні комплекси для розрахунків на міцність і газодинамічних розрахунків, автоматизованого проектування конструкцій, використовують сучасні комп’ютерні технології для діагностики і проектування енергетичного обладнання на основі математичного моделювання гідрогазодинамічних і теплофізичних систем і процесів.