Агаларова Карина Адильевна

Агаларова Карина Адильевна  доцент, кандидат социологических наук

Презентацияhttps://youtu.be/eyR9KayAz1M

e-mail: agalarova@gmail.com

Образование:

cоциолог-политолог, преподаватель социально-политических дисциплин, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (2002)

Ученая степень:

Кандидат социологических наук (2013 г.)

Ученое звание:

Доцент кафедры социологии (2015 г.)

Преподавательская деятельность:

Управление социальными организациями, Имиджелогия, Социология коммуникаций, Социология связей с общественностью, Социология социальных изменений, Социология, Политология.

Сфера научных интересов:

 • управление социальными организациями;
 • имиджелогия;
 • политико-идеологические идентичности

Участие в проектах:

Общенациональное социологическое исследование студенческой молодежи «Проблеми формування громадської ідентичності української молоді: роль освіти як чинника консолідації суспільства» (2007-2009 г.).

Публикации:

Всего свыше 20 публикаций

 1. Агаларова К. А. «Вплив регіонального чинника на політико — ідеологічну ідентифікацію сучасного студенства»/К. А. Агаларова //Право і безпека. -2011. -2(39), с. 30-42.
 2. Агаларова К.А. «Вплив чинників на політико — ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства»/К.А. Агаларова //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2011.-№ 3(54), с.78-97.
 3. Агаларова К. А. Молодежь и молодежные общественные организации: встречные стратегии / К. А. Агаларова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2004. — №.6.
 4. Агаларова К. А. Теоретико-методологічні підходи до вивчення політико-ідеологічної ідентичності / К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — Харків, 2011. — № 3(54).
 5. Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства // Право і безпека / К. А. Агаларова — Харків, 2011. -№3(40).
 6. Агаларова К. А. Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді / К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2(65).
 7. Агаларова К. А. Політико-ідеологічна ідентифікація як наукове поняття та соціальний феномен / К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна . – 2014. – № 1122.
 8. Агаларова К. А. Функції політико-ідеологічної ідентифікації / К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3(66).
 9. Агаларова К. А. Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості / К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна . – 2015. – № 1148.
 10. Семке Н. М., Агаларова К. А. Гендерна асиметрія української політики / Н. М. Семке, К. А. Агаларова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1(68).
 11. Агаларова К. А. Вплив освіти, ЗМІ, групи рівних (peer groups) та громадських рухів на політико-ідеологічну ідентифікацію молоді / К. А. Агаларова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Збірник наукових праць Т. ІІ., Вип. 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Харків : НТУ «ХПІ», 2016.
 12. Агаларова К. А. Вплив чинників макросередовища на політико-ідеологічну ідентифікацію молоді / К. А. Агаларова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Збірник наукових праць Т. ІІІ., Вип. 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017.
 13. Агаларова К. А. Характеристика та основні принципи сучасної освітньої парадигми / К. А. Агаларова  // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики”. — Запоріжжя, 2018. — № 79. C. 86-97.
 14. Агаларова К. А. Сучасні тенденції реформування освіти / К. А. Агаларова  // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики”. — Запоріжжя, 2018. — № 80.  – С. 5-12.
 15. Агаларова К. А. Роль виховання у системі освіти  / К. А. Агаларова  // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики”. — Запоріжжя, 2019. — № 82. C. 6-13.

Учебно – методические материалы:

 1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи роботи персоналом» для студентів спеціальності «Соціологія» / Уклад. Агаларова К. А. — Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 35 с.
 2. Словник основних термінів з курсу «соціологія» для студентів усіх спеціальностей для студентів денної форми навчання / К. А. Агаларова, В. В. Бурега, Г. — М. М. Саппа; під.заг.ред. проф. Буреги В. В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 44 с.
 3. «Соціологія освіти та виховання : конспект лекцій» / К. А. Агаларова. – Харків : НТУ «ХПИ», 2016. – 98 с.
 4. Агаларова К. А. Підрозділи 7.3. Соціально-психологічна концепція Г. Ле Бона, 7,4.Теорія наслідування Г. Тарда. // Історія соціології: навчальний посібник / За заг. редакцією І.П. РущенкаХ.: НТУ «ХПІ» , 2017. С. 293-325.
 5. Особистість в соціальних організаціях: навчально-методичний посібник / За заг. редакцією І.П. Рущенка, К.А. АгаларовоїХ.: НТУ «ХПІ» , 2019. С. 178.
 6. Соціологія освіти та виховання : текст лекцій: для студ. спец. 054 «Соціологія” / К. А. Агаларова. – Харків : НТУ «ХПИ», 2019. – 97 с.

Comments are closed.