16 ТРАВНЯ 2019 р. ВІДБУЛАСЯ

V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»

в якій взяли участь 67 молодих науковців з України та 7 країн світу – Республіки Словакії, Чехії, Польщі, Латвії, Литви, Азербайджану та Казахстану. Вітчизняні дослідники представляли науковий потенціал Дніпра, Києва, Маріуполя, Миколаєва, Одеси та Харкова. Конференцію урочисто відкрив завідувач кафедри соціології та політології, доктор соціологічних наук, професор Бурега Валерій Васильович, який побажав учасникам наснаги та натхнення в науковому пошуку.

В результаті плідної роботи було заслухано 20 доповідей, проблематика яких охоплювала наступні теми:

  1. Соціологічне дослідження сучасного суспільства.
  2. Соціальні проблеми та відхилення: українські реалії.
  3. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному                   українському суспільстві.
  4. Гендерні аспекти розвитку сучасного суспільства: теоретичний вимір
  5. Суспільство і політика: сучасні тенденції розвитку

Ґрунтовний науковий доробок прикладних досліджень проблем розвитку українського суспільства представили молоді науковці юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – Смирницька Єлізавета та Щербина Вікторія, доповіді яких, підготовлені під науковим керівництвом доктора історичних наук, професора А. Х. Моргулова, було визнано як кращі. Сертифікати міжнародного зразка отримали всі учасники конференції, окремо були відзначені найкращі доповіді. Серед них:

  1. Даніленко Анастасія Юріївна – викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна «Можливості для соціологічного дослідження перекладу як соціальної діяльності».
  2. Кутянін Олександр Вікторович – аспірант ІІ року навчання, групи А-7-054, кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна «Гейміфікація як фактор посилення рольової ідентичності у соціальній системі».
  3. Прокопенко Андрій Сергійович – студент 2 курсу групи СГТ-57, факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна «Культура України: сучасний погляд».
  4. Смирницька Єлізавета Віталіївна – студентка 2 курсу, юридичний факультет, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна «Жінка у війську: гендерні новації».
  5. Щербина Вікторія Олександрівна – студентка 1 курсу, групи ЮД-848, юридичний факультет, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна «Булінг учасників освітнього процесу як актуальна проблема сьогодення».

Презентація молодими науковцями досліджень актуальних проблем українського суспільства викликала жваву дискусію серед аудиторії слухачів, в якій приймали участь не тільки зацікавлені студенти НТУ «ХПІ», а й викладачі кафедри соціології та політології – професор О. Ю. Клименко, доцент К. А. Агаларова, доцент І. М. Доля, доцент Н. О. Ляшенко, старший викладач О. А. Козлова та старший викладач Є. В. Малявін.

Усі учасники конференції отримали сертифікати міжнародного зразка, засвідчені печатками організацій-партнерів – Центру стратегічного партнерства спільно з Словацькою Асоціацією Зовнішньої Політики та Turiba університетом.

Програма V Міжнародної науково-практичної конференції

Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.