Байдак Тетяна Михайлівна

Байдак Тетяна Михайлівна доцент, кандидат соціологічних наук

doska_baydak

bajdack@list.ru

Освіта

 • соціолог, викладач соціологічних дисциплін, Харківський державний університет (1993).

Вчена ступінь

 • кандидат соціологічних наук (1996), дисертація “Місце і роль управлінської еліти у суспільстві перехідного типу” за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути і соціальні відносини.

Вчене звання

 • доцент (2005).

Викладацька діяльність

 • соціологія маркетингу;
 • соціологія реклами та PR
 • історія соціології;
 • історія соціологічної думки України.

Сфера наукових інтересів

 • теорія та методологія соціології;
 • соціологія маркетингу і реклами;
 • управління персоналом

Участь у проектах

 • «Мотивація персоналу в сучасному українському театрі (на прикладі Харківського академічного театру музичної комедії)», 2012
 • “Оцінка державної молодіжної політики студентами”, 2009
 • соціологічне супроводження міжнародного проекту TEMPUS SCM “Політика університету в галузі якості” (Німеччина, Іспанія, Україна), 2005-2006;

Додаткові види професійної діяльності

 • член Соціологічної асоціації України, з 2003 р.

Публікації

Всього більш ніж 30 публікацій

 • Байдак Т.М., Болотова В.О.Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. ХІV.Вип. 258, Серія “Соціологія”. – Донецьк:ДонДУУ, 2013 – 662с.
 • Байдак Т.М., Болотова В.О.Соціологічний аналіз політичної культури студентської молоді // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІІ. Вип.146. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012
 • Байдак Т.М., Болотова В.О.Особливості мотивації персоналу театру. //Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІ. Вип.211. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – С.99-106.
 • Соціологія. Навчальний посібник. / Кол. авторів за ред. Н.М. Семке, Х.: Торсінг (с грифом МОН), 2009.

Comments are closed.