Болотова В.О.,Ляшенко Н.О. Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв.

УДК

Болотова В.О., Ляшенко Н.О.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв.

В останні роки в українському суспільстві показник захворюваності алкоголізмом значно зростає. Непомірне споживання алкоголю є не тільки медичною, але й соціальною проблемою, не вирішення якої руйнує майбутнє країни. Особливо викликає занепокоєння збільшенням за останні 15 років вживання алкоголю неповнолітніми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, які булі оголошені у 2008 році, Україна посідає 1 місце за масштабами розвитку підліткового алкоголізму [1]. За даними європейського опитування учнівської молоді «ESPAD», проведеного у 2009-2010 роках Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко,  79% підлітків вказали, що вживали алкоголь, 64% — бували п’яними [2,3]. За даними ВООЗ в Україні систематично вживають алкоголь 40% підлітків у віці 14-18 років [4].

Підліток – це особливий споживач алкогольних напоїв. Нормативно він не може їх вживати, але фактично вживає. Споживча поведінка покупців-підлітків і повнолітніх людей сильно відрізняється. Це торкається видів та типів куплених алкогольних напоїв, факторів які впливають на їх споживання. Найбільшої популярності серед підлітків мають слабоалкогольні напої, які вживали 62% опитаних підлітків [4].

Слабоалкогольні напої (САН) — це алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об´ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 сантиметрів кубічних, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю. Хоча до даної категорії відносяться слабоалкогольні коктейлі на основі солоду (так звані «бірмікси»), пиво вона не включає [5].

САН позиціонуються як напої для молоді, легкі та модні, ті, що мають безліч приємних смаків, доступні по ціні та містам купівлі. Саме ці характеристики на нашу думку роблять їх привабливими в очах сучасних підлітків.

Проблему збільшення вживання неповнолітніми слабоалкогольних напоїв посилює ще низка особливостей підлітка-споживача:

1. більш швидке звиканням до спиртних напоїв (це пояснюється анатомічно-фізіологічною будовою організму, який ще розвивається). У підлітковому віці стабільний потяг до алкоголю формується в 8 разів швидше, ніж у дорослої людини, приводячи до різкого розладу поведінки підлітків, сприяючи прояву їх агресивності. Похмільний синдром у підлітків формується через 1-3 роки після початку систематичного пияцтва [6].

2. злоякісний перебіг хвороби (організм знаходиться у стадії формування і стійкість центральної нервової системи до дії алкоголю знижена внаслідок чого відбуваються глибокі і незворотні процеси її руйнування).

3. прийняття підлітком великих доз алкоголю (прийняття алкоголю дітьми не схвалюється суспільством, тому підлітки, як правило, п’ють тайкома, часто без закуски, приймаючи всю дозу одночасно).

4. швидкий розвиток запійного пияцтва (для підлітків стає нормою пити з приводу, при цьому в стані легкого сп’яніння вони починають відчувати себе невпевнено) [7].

Таким чином, постає необхідність вивчення характеру та факторів споживання підлітками САН на фоні збільшення кількості вживання ними алкоголю. З цією метою співробітниками та студентами НТУ «ХПІ» було проведено пілотажне соціологічне дослідження (метод анкетування), в якому взяли учать 320 підлітків від 14 до 17 років, вибірка стихійна. Звісно, дані опитування не можна екстраполювати на всіх підлітків міста Харкова, але можна виявити загальні тенденції, пов’язані з їх споживчою поведінкою відносно слабоалкогольних напоїв.

За даними опитування дві третини респондентів вважає нормальним вживати спиртні напої нечасто («на свята») і в обмеженій кількості. Така ж кількість у тій чи іншій мірі є споживачами слабоалкогольних напоїв. Кожний другий неповнолітній вживає подібні напої менше одного разу на місяць, а кожний шостий відмітив, що куштує слабоалкогольні напої щотижня, хоча за законом це неможливо. Відмітимо, що опитування проводилося в березні, а споживання САН має яскраво виражений сезонний характер, тобто воно різко збільшується в літку. Таким чином кількість підлітків – регулярних споживачів САН різко зростає.

Іншим показником кількості споживання САН є те, що майже третина опитаних вживала слабоалкогольні напої протягом останнього тижня. Більш того, серед тих, хто п’є кожний п’ятий протягом останнього тижня брав до рук пляшку більше одного разу. Відмітимо, що на протязі двох неділь до опитування не було ніяких державних свят і, відповідно, «культурологічного приводу»  вживання алкоголю.

Чим нижче рівень матеріального забезпечення респондента, тим більше він вживає слабоалкогольних напоїв. Алкоголь має ейфорізуючу і транквілізуючу властивості. Тому після його споживання може здійснюватися підвищення самооцінки, підняття настрою, поява почуття зменшення реальних проблем, уявне задоволення потреб, усунення проблем у спілкуванні, зняття страхів. Тому низька навчальна успішність та матеріальні складності додатково провокують вживати САН.

Щодо об’ємів споживання слабоалкогольних напоїв підлітками, то якщо підліток один, то частіше за все йому достатньо саме пів літри, щоб задовольнити бажання скуштувати слабоалкогольний коктейль. Але коли він знаходиться у компанії з друзями, то об’єми випитого помітно зростають. В компанії майже кожний четвертий неповнолітній випиває більше одного літра САН за раз. За результатами дослідження стать, вік, соціальний клас, успішність у навчанні не впливають на об’єми споживання респондентами слабоалкогольних напоїв.

Щодо вартості слабоалкогольних напоїв, то не є дивним, що майже половина опитаних підлітків частіше обирають товари низької цінової категорії  (до 10 грн. за пляшку). Кількість тих, хто обирає товар середньої (від 10 до 12 грн. за пляшку) та високої цінової ніші (більше 12 грн. за пляшку) майже однакові (26% та 28% відповідно). Дешеві товари мають як правило більш низький рівень якості, та ще більш негативно впливають на молодий організм, ніж їхні дорожчі аналоги. Тож, можемо допустити, що одним із методів боротьби з пияцтвом неповнолітніх може виступати політика підняття ціни на алкогольні напої

На вибір ціни коктейлю не впливають вік підлітка, прибуток сім’ї та успішність у навчанні. Хлопці значно частіше обирають дешеві напої, у той час, як доля дівчат, які є прихильницями різних цінових категорій напоїв приблизно однакові. Детальніше ці дані представлені на рис. 1.

   Рис. 1. Цінові категорії слабоалкогольних напоїв, яким віддають перевагу респонденти в залежності від статі.

Можливо це пов’язано з більшою вимогливістю дівчат до смаку та якості напою, естетичного оформлення пляшки, прагненням бути модною, можливістю отримати задоволення від меншого об’єму, але ці припущення потребують додаткової перевірки.

Найбільш популярними напоями серед неповнолітніх є марки Shake, їх обирають половина респондентів. 44% респондентів обрали King’s bridge,  потім йдуть Ravo alko та Beermix – їх обрала майже третина підлітків. Замикає п’ятірку Creamel, який обрав кожний п’ятий. Інші 7 брендів, які були представлені у переліку слабоалкогольних напоїв, не набрали більше, ніж 18%. Зазначимо, що респонденти могли обирати до чотирьох запропонованих альтернатив, тому сума результатів перевищує 100%. Також результати показали, що немає зв’язку між обраним брендом та статтю, віком, сімейним достатком та успішністю в навчанні респондентів.

Таким чином, підлітки найчастіше обирають недорогі (особливо хлопці) слабоалкогольні напої, на яких присутня етикетка розрекламованого популярного бренду.

Кількість тих, хто є прибічником слабоалкогольних напоїв майже однакова як серед хлопців (67%), так і серед дівчат (65%). Що стосується віку, то більшим попитом слабоалкогольні коктейлі користуються у 15-річних (вживають 82%). Частка тих, хто вживає коктейлі серед 16- та 17-річних майже однакова: 55% и 59% відповідно. Серед 14-річних – 46%. Майже половина підлітків почали вживати слабоалкогольні напої у 14 років, чверть – у 13 років, кожний двадцятий – у 12 років, кожний десятий – ще раніше. Виникає закономірне питання як вони їх отримували та чому вживали.

На думку респондентів найбільше спонукає підлітків до вживання слабоалкогольних коктейлів саме мода (62% респондентів). Трохи менше опитаних (58%) вважають, що великий вплив на вживання алкоголю мають друзів, адже саме в очах друзів підліток намагається бути модним та дорослим. На третьому місці серед причин, що сприяють вживанню САН на думку респондентів є свобода їх придбання (44%. ). Четверте місце займає реклама цього товару (31%), яка у деякій мірі саме і формує моду; п’яте місце – доступність їх ціни (28%). Вплив батьків на споживання САН респонденти посунули на останній місця: «слабкий контроль дорослих» вважає причиною пияцтва неповнолітніх лише кожний п’ятий, а «збільшення кількості дорослих, які п’ють» – кожний десятий.

Таким чином, за результатами дослідження найбільш впливові механізми профілактики вживання підлітками САН пов’язані зі збільшенням контролю за їх продажем, підвищенню ціни та введенням заборон на рекламу САН. Безумовно, це вплине на об’єми продаж та розмір доходів заводів – виробників САН, тому що вони втратять групу покупців, але це негайно необхідно зробити для покращення ситуації з підлітковим пияцтвом.

При аналізі місць купівлі САН виявилося, що у підлітків найбільшу популярність мають середні торгівельні точки (58% обирають магазини), кожний п’ятий використовує для цього крупні торгівельні точки, тобто супермаркети, і лише 9% йдуть до кіосків, щоб купити алкоголь. Ми можемо припустити, що в крупних торгівельних точках контроль за продажем більш серйозний, адже підліткам там більш складно купити слабоалкогольні напої, ніж у магазинах. Нічні клуби як місце придбання САН не вказав не один із опитаних підлітків, то можна припустити, що або тут існує жорсткий контроль за їх продажем, або підлітки під час навчального періоду ці заклади практично не відвідають.

Цікаво, що кожному десятому підлітку не потрібно купувати слабоалкогольні напої, тому що їх пригощають друзі, а 3% беруть алкоголь вдома. Таким чином встановити контроль за продажем САН підліткам не дуже складно, тому що типових суб’єктів продаж не така велика кількість.

На запитання «Де ви берете кошти, щоб придбати слабоалкогольні напої» 38% неповнолітніх відповіли: «Зовсім не трачу гроші, мене пригощають». 2/3 з цієї групи – це дівчата, яких скоріше за все пригощають хлопці. Сумно, що раніше юнаки пригощали солодощами ту дівчину, що їм подобалася, а тепер – пляшкою.

Раніше ми вже вказували, що разом з друзями респонденти випивають більшу кількість САН. У результаті дослідження ми також отримали дані, що існує тісна залежність між тим, чи вживає неповнолітній слабоалкогольні напої, та тим, як багато друзів респондента полюбляють подібні коктейлі. Виявилось, що доля споживачів САН серед тих, у кого майже всі або більшість друзів вживає аналогічні напої, значно вища, ніж серед тих, у чийому оточені мало або практично ніхто не п’є. Детальніше дані представлені на рис. 2.

Рис. 2. Співвідношення долі підлітків, які вживають САН, та тих, хто не вживає, в залежності від ставлення більшості їх друзів до вживання аналогічних напоїв.

Зазначимо також, що кожний дев’ятий підліток вживає слабоалкогольні напої зазвичай з друзями. Таким чином, можна сказати, що саме друзі значною мірою впливають на ставлення підлітка до вживання алкоголю, крім того вони складають йому компанію, допомагають у придбанні, впливають на об’єм випитого.

Про зниження соціального контролю за споживання підлітками САН свідчіть те, що 56% неповнолітніх вживають слабоалкогольні напої на вулиці. Можливо, такі показники можна пояснити тим, що на такі місця відпочинку як кафе, бари і т.п. у підлітків не вистачає коштів, а вдома забороняють батьки. Тож вони обирають найдешевший варіант – вулицю, де байдужість суспільства захищає їх від зайвих питань та докорів перехожих.

Крім того ми намагалися виявити думку респондентів стосовно реакції батьків, якщо ті дізнаються, що їх дитина вживає алкоголь. Дані, які були отримані не це питання дещо здивували нас. Згідно з відповідями респондентів ставлення батьків та ступінь їх контролю за поведінкою дітей не впливає на частоту споживання алкоголю дітьми. Тому ця проблема однаково актуальна для сімей з різними типами міжпоколінних стосунків. Серед тих, кого накажуть за вживання САН, цінителів слабоалкогольних коктейлів стільки ж, як і серед тих, кому батьки просто пояснять шкідливість алкоголю, або віднесуться нормально – дві третини. Майже таке ж відношення й серед тих підлітків, кому дозволяють вживати слабоалкогольні напої в сімейному колі, та тих, кому забороняють: 63% та 60% відповідно. Тобто, можемо заключити, що ставлення батьків до вживання САН на підлітків не справляє важливого впливу.

Щодо мотивів, які зазвичай спонукають підлітка купувати слабоалкогольні напої, то перші ранги зайняли такі позиції, як «Підняти настрій» (66%) та «Подобається смак» (55%). Зі значним відривом йдуть «Спробувати новий смак» (25%), «Слабоалкогольні напої надають упевненості» (17%), «Так прийнято в компанії» та «На зло іншим» – по 14%. Зазначимо, що респонденти могли обирати кілька альтернатив, том сума відповідей перевищує 100%. Таким чином, у більшості спостерігаються гедоністичні мотиви, сумно лише, що вони реалізовують їх у такий деструктивний спосіб. Мотив, який займає третє місце можна назвати пізнавальним, і це також закономірно, адже неповнолітні більш охочі до всього нового та невідомого. Четвертий ранг займає мотив гіперактивації, що часто пов’язано з проблемами у спілкуванні, недостатньою впевненістю в собі та іншим.

Обрання такої позиції, як  «Так прийнято в компанії» лише 14% респондентів, скоріш за все свідчить про те, що респонденти не бажають зізнатись навіть собі, що їх бажанню випити пляшку слабоалкогольного коктейлю посприяла його компанія, адже раніше ми довели вплив друзів на споживання САН. Подібна ситуація і з мотивом моди, який обрали 5% неповнолітніх респондентів.

Лякає популярність відповіді «На зло іншим», адже вона являє собою прояв мотиву самознищення, який говорить про наявність психологічних проблем у респондента. Радує, що установка виглядати дорослішим через вживання алкоголю притаманна лише 3% респондентів. На похмільний мотив, який свідчить про глибоку алкоголічну залежність, теж вказали 3% респондентів.

Таким чином, дослідження підтвердило, що доля підлітків, які вживають слабоалкогольні напої досить велика (за даними опитування майже дві третини). Подібні напої вживають і хлопці, і дівчата. Більшість скоштувала подібні коктейлі в 14 років, чи ще раніше.

Якщо звернути увагу на вподобання респондентів, то підлітки та молодь найчастіше обирають недорогі (особливо хлопці) слабоалкогольні напої, розлиті в півлітрові пляшки, матеріал яких не має великого значення, але на яких присутня етикетка розрекламованого популярного бренду.

Вживання слабоалкогольних напоїв підлітками стимулюють такі чинники, як мода на слабоалкогольні напої, наявність у підлітка друзів, які вживають алкоголь, відсутність належного соціального контролю. Ставлення батьків до алкоголю майже не впливає на вибір підлітка. За даними дослідження не має зв’язку і між вживанням слабоалкогольних коктейлів та наявністю в родині підлітка родича, який п’є.

Основним мотивом прийому слабоалкогольних напоїв є гедоністичний («підняти настрій», «подобається смак»). Також було виявлено зв’язок між установкою на те, що слабоалкогольні напої є атрибутом гарного свята та вживанням цих товарів респондентом, що є проявом деструктивного впливу алкогольної культури.

Отримані дані дозволяють окреслити основні напрямки профілактичних заходів для зниження рівня споживання слабоалкогольних напоїв підлітками. Українське суспільство вже сьогодні повинно включитись у боротьбу за тверезе майбутнє, інакше пагубність наслідків алкоголізації важко буде переоцінити.

Перш за все, важливо формувати моду на тверезий спосіб життя, відмовитись від установки «алкоголь – запорука вдалого свята. Для цього варто проводити систематичну профілактичну роботу в учбових та позаучбових закладах про шкідливість алкоголю, починаючи з малечку, адже як показало дослідження, вік знайомства з алкоголем зараз дуже ранній.

Варто підвищувати рівень соціального контролю: більш ретельно слідкувати за виконанням заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім (особливо у магазинах), проводити рейди по торгівельним точкам зі спиртним. Також необхідно поширювати інформацію про те, куди можуть звернутися громадяни, якщо вони помітили, що неповнолітні купують чи споживають алкогольні напої.

Можливим заходом, який допоміг би знизити рівень вживання алкогольних напоїв підлітками є підвищення цін на подібні товари, однак у цьому буде важко переконати виробників, бо така цінова політика зменшить кількість потенційних покупців товару. Дієвою, але такою, що зустрічає опір з боку компаній-виробників алкогольних виробів є заборона їх реклами у ЗМІ та громадських місцях, або, принаймні, значне обмеження. Беручи до уваги важливість впливу на підлітків та молодь реклами та моди, яку часто формують саме ЗМІ, даний захід є необхідним.

Література:

1. ВОЗ: Україна на першому місці в світі за масштабами підліткового алкоголізму [Електронний ресурс] // КореспонденТ net. — 2008. —  Режим доступу до журн. : http://ua.korrespondent.net/ukraine/338847-voz-ukrayina-na-pershomu-misci-v-sviti-za-masshtabami-pidlitkovogo-alkogolizmu.

2. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння,вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України [Електронний ресурс] / О.М. Балакірєва,  Т.В. Бондар, Н.О. Рингач та ін. – К.: УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 152 с.

3. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD) [Електронний ресурс] / Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка — 2011. — Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/projects. — Назва з титул. екрану.

4. Алкоголь та українці: традиція чи загроза?  BBC Україна [Електронний курс] // ВВС Україна. — 2004. — Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/forum/story/2004/08/040824_interactive_alcohol.shtml. — Назва з титул. екрану.

5. Завьялов В.Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости [Електронний ресурс] /  В.Ю. Завьялов. — Новосибирск: Наука, 1988. — 198 с. — Режим доступу: http://openpsy.ru/programs/mpa-metodika-opredeleniya-motivacii-potrebleniya-alkogolya. — Назва з титул. екрану.

6. Коробкина З. В. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодёжи / З. В. Коробкина, В. А. Попова. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия»,
2002. — С. 41-43.

7. Климова С. Алкоголизм: обыденные теории [Електронний ресурс] /  С. Климова  // Социальная реальность. —  2007. — №2. — Режим доступу до журналу: http://socreal.fom.ru/?link=ARTICLE&aid=284.— Назва з титул. екрану.

         Болотова В.О., Ляшенко Н.О.

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв.

 

У статті розглядаються особливості та чинники вживання неповнолітніми слабоалкогольних напоїв. Автори наводять дані про обсяги, характер і мотиви їх вживання підлітками, виділяють основні напрямки профілактичної роботи щодо зниження рівня вживання слабоалкогольних напоїв підлітками.

 

Болотова В.А., Ляшенко Н.А.

 

Национальний технический университет «Харьковский политехнический институт»

Потребление подростками слабоалкогольных напитков.

 

В статье рассматриваются особенности и факторы употребления несовершеннолетними слабоалкогольных напитков. Авторы приводят данные о объёмах, характере и мотивах  их употребления подростками, выделяют основные направления профилактической работы по снижению уровня употребления слабоалкогольных напитков подростками.

         Bolotova V.A., Lіashenko N.A.

 

National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”

Consumption of soft drinks by teenagers.

 

The paper discusses the features and factors of soft drinks consumption of alcohol by teenagers. The authors provide data on the volume, nature and motives of their drinking by teenagers, highlight key areas of prevention work to reduce the use of soft drinks by teenagers.

 

Відомості про авторів

 

Болотова Вікторія Олександрівна

Кандидат соціологічних наук, доцент

Доцент кафедри соціології та політології НТУ «ХПІ»

Дом. адреса: м. Харків, пр. Л.Свободи, 39-Б, кв. 135.

Тел. дом. 8 (057) 337-32-66

Е-mial: vicblt@mail.ru

 

Ляшенко Наталія Олександрівна

Кандидат соціологічних наук, доцент

Доцент кафедри соціології та політології НТУ «ХПІ»

Дом. адреса: м. Харків, пр. Московський б.202, кв. 61.

Тел. дом. 909761

Е-mial: natalyashenko@gmail.com

 

Comments are closed.