Болотова Вікторія Олександрівна

Болотова Вікторія Олександрівна доцент, кандидат соціологічних наук

 doska_bolotova

vicblt@mail.ru

Освіта

 • соціолог, викладач соціологічних дисциплін (1995), Харківський державний університет ім. М. Горького.

Вчена ступінь

 • кандидат соціологічних наук (1998), дисертація«Професійна ідентифікація особистості (соціологічний аспект аналізу)» за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути і соціальні відносини.

Вчене звання

 • доцент (2003).

Викладацька діяльність

 • соціологія;
 • методологія та методи соціологічних досліджень;
 • соціологія культури;
 • політологія.

Сфера наукових інтересів

 • соціологія маркетингу і реклами;
 • паблік рілейшнз;
 • соціальний капітал організації.

Участь у проектах

 • госпрозрахункове дослідження «Споживча поведінка на ринку вина та слабоалкогольних напоїв», 2012-2013;
 • госпрозрахункове дослідження «Мотивація персоналу в сучасному українському театрі (на прикладі Харківського академічного театру музичної комедії)», 2010-2011;
 • емпіричне дослідження за темою «Оцінка державної молодіжної політики студентами», 2009-2010;
 • емпіричне дослідження за темою «Соціальний капітал правоохоронних органів», 2007;
 • соціологічне супроводження маркетингового дослідження«Рейтинг ЗМІ», 2004;
 • соціологічне супроводження міжнародного проекту «Молодь та наркотики» (Німеччина, Росія, Україна), 2000-2001.

Додаткові види професійної діяльності

 • член Соціологічної асоціації України з 2003 р.

Публікації

Всього більше ніж 75 публікацій

 • Байдак Т.М., Болотова В.О Ціннісні орієнтації трьох поколінь (досвід соціологічного дослідження)// Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. ХІV. Вип. 258, Серія “Соціологія”. – Донецьк:ДонДУУ, 2013. – С. 568-574.
 • Болотова В.О. Соціальний капітал організації: теоретичні засади дослідження й операціональні параметри вимірювання. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІІ. Вип.217. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 150-159.
 • Болотова В.О., Ляшенко Н.О. Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв: соціологічне дослідження // Право и Безпека. Науковий журнал. – № 4 (46) – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 313-318
 • Байдак Т.М., Болотова В.О. Соціологічний аналіз політичної культури студентської молоді. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІІ. Вип. 257. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 100-105.
 • Болотова В.О. Модуль 1. Тема 3. Сучасні  соціологічні теорії; Модуль 1. Тема 9. Особистість і суспільство; Модуль 2. Тема 6. Соціологія сім’ї. // Соціологія. Модульний курс [Текст]: навч. посібник / під ред. Н.М.Семке. – Х.: Торсінг плюс, 2009. –  (Серія «Переходимо до Болонської системи»). – С. 51-59, С. 158-179, С. 269-288.
 • Болотова В. О. Розділ V. Соціологія особистості // Галузеві соціології : навч. посіб.: у 2 т. – Т. 1 / В. Л. Погрібна, М. М. Саппа, Р. В. Шейко та ін.; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 216 с., С. 94-119
 • Болотова В.О. Роль соціального капіталу відомчого ВНЗ у процесі професіоналізації працівників міліції. // Вісник Одеського національного університету. – Т. 13. – Вип 5. – 2008,  с. 275-281.
 • Болотова В.А., Мальцев В.В. Безпека організації: теоретико-методологічні основи дослідження  //  Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С 236-241.

Comments are closed.