Чому “Соціологія” в НТУ “ХПІ”?

ЮнескоВибираючи навчання за спеціальністю «Соціологія» в НТУ «ХПІ» Ви обираєте університет, який протягом багатьох десятиліть є одним з лідерів серед вищих навчальних закладів не тільки Харкова, а й усієї України. За рейтингом ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ України наш університет займає 5-е місце В НТУ «ХПІ» вчиться 20000 студентів, які становлять приблизно 1% від усіх студентів країни.

Business meetingНавчаючись за спеціальністю «Соціологія» В НТУ «ХПІ», Ви отримаєте професійну підготовку, яка об’єднує соціологічну освіту з освітою в області економіки, менеджменту, маркетингу, управління персоналом. Процес підготовки соціологів в НТУ «ХПІ» характеризується спрямованістю на застосування отриманих знань і умінь у практичній сфері. Отримавши диплом соціолога в нашому університеті, Ви станете фахівцем з прикладної соціології зі спеціалізацією в галузі соціології економіки, управління та праці.

дискуссия за столомПротягом усього процесу навчання за спеціальністю «Соціологія» в НТУ «ХПІ» Ви братиме участь у соціологічних і маркетингових дослідженнях, які проводить соціологічна лабораторія нашої кафедри. Ви навчитеся вирішувати складні практичні завдання у сфері організаційної поведінки, управління персоналом, маркетингу і реклами. Пройдете педагогічну та виробничу практику на державних і комерційних підприємствах, в маркетингових та консалтингових агентствах, телерадіокомпаніях, громадських і політичних організаціях м. Харкова, в ході якої Ви зможете з’єднати теоретичну і практичну складові професії соціолога.

что-тоУ процесі навчання за спеціальністю «Соціологія» в НТУ «ХПІ» Ви опануєте сучасними комп’ютерними програмами, призначеними для обробки соціологічної, маркетингової та статистичної інформації. Такі знання і навички дозволять Вам легко збирати і керувати інформацією будь-яких обсягів, робити інформацію, отриману в ході досліджень, наочній і доступній для замовників.

все окНавчаючись за спеціальністю «Соціологія» в НТУ «ХПІ» Ви не тільки отримаєте знання за спеціальністю, але і підвищите свій культурний рівень, розкриєте свій творчий потенціал, розвинете організаційні, комунікаційні та ораторські здібності, навчитеся самостійно отримувати та аналізувати інформацію, приймати рішення, вести дискусії і працювати в команді. Знання та навички, отримані у нас, дозволять Вам швидко адаптуватися до змін в економічному, політичному і суспільному житті, допоможуть у спілкуванні з людьми і в побудові ділової кар’єри.

преподавательУ процесі отримання соціологічної освіти в НТУ «ХПІ» Ви будете співпрацювати з висококваліфікованими викладачами випускаючої кафедри соціології та політології, які мають базову соціологічну освіту, наукові звання кандидатів і докторів соціологічних наук, досвід викладання різноманітних соціологічних дисциплін як для українських, так і для іноземних студентів . Наші викладачі накопичили великий досвід проведення соціологічних, політичних і маркетингових досліджень та готові поділитися ним з Вами.

Comments are closed.