Голованов Борис Дмитрович

Голованов Борис Дмитрович доцент, кандидат філософських наук

 doska_golovanov

e-mail: golovanov2003@list.ru

Освіта

 • філософ-викладач, філософський факультет(1980), Уральський державний університет.

Вчена ступінь

 • кандидат філософських наук (1987), дисертація “Про практичну підставу метода наукового комунізму” за спеціальністю 09.00.02.

Вчене звання

 • доцент (2002).

Викладацька діяльність

 • – філософія;
 • – історія філософії;
 • – логіка;
 • – політологія;
 • – риторика;
 • – теорія пізнання.

Коло наукових інтересів

 • – теорія пізнання;
 • – соціологія знання;
 • – ідеологія й суб’єкти соціальної дії;
 • – підготовка до опублікування монографії “Ідеологія та метод”.

Участь у проектах

 • Емпіричне дослідження за темою “Студент – контрактник у НТУ “ХПІ”, 2003.

Публікації

Усього понад 50 публікацій

 • Монография “Идеология и метод. – Харьков, 2011.
 • Цивилизационный разлом в структуре идеологических конфликтов в Украине // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Проблемы гармонизации межэтнических отношений в многонациональном обществе», – Харьков, 2010, С.9–12.
 • Соціологія. Навчальний посібник. / Кол. авторів за ред. Н. М. Семке, Х.: Торсінг (із грифом МОН), 2009.
 • О критериях научности. //Вісник ХНУ, № 792. – Харків, 2008.
 • Смерть идеологии: реальность или симулякр?// Материалы международной научно-практической конференции, Белгород, 2008.
 • Идеология: жизнь после смерти // Вісник НТУ “ХПІ”, № 28, 2007.

Comments are closed.