Клименко Олена Юріївна

Клименко Олена Юріївна, доцент, доктор соціологічних наук.

klimenko

Освіта:

 • історик, викладач історії, Донецький національний університет (2001).

Науковий ступінь:

 • кандидат історичних наук (2004), дисертація «Розвиток системи охорони здоров’я в Україні в період Великої Вітчизняної війни» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
 • доктор соціологічних наук (2016), дисертація «Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях у сучасному українському суспільстві» за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Вчене звання

 • доцент (2011) отримано по кафедрі соціології управління

Викладацька діяльність

 • Соціологія управління.

Сфера наукових інтересів

 • соціологія управління;
 • соціологія дитинства;
 • соціальні технології;
 • соціальне прогнозування.

Участь у проектах

 • у рамках наукового супроводу програми ЮНІСЕФ «Збережемо дитинство» соціологічне дослідження «Діти вулиці» (2008);
 • у рамках реалізації проекту «Міжрегіональне співробітництво Східних регіонів України із країнами ЄС» експертна участь у робочій групі «Національний конвент України відносно ЄС» (2011-2012);
 • міжнародний проект по програмі Вишеградського фонду «Вишеград та Україна: результати міжнародних соціологічних досліджень» (2011-2013);
 • при співробітництві з Регіональною філією Національного інституту стратегічних досліджень на замовлення Адміністрації Президента України соціологічне дослідження «Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: взаємодія та відповідальність» (2012);
 • за замовленням Благодійного фонду «Розвиток України» соціологічне дослідження «Проблеми всиновлення за матеріалами проведення фотовиставки «На зустріч щастю» (2013).

Додаткові види професійної діяльності

 • член Соціологічної асоціації України з 2008 р.

Публікації

 • всього більше 50 публікацій

монографії

 1. Клименко О. Ю. Інституціоналізація соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в українському суспільстві / О. Ю. Клименко : монографія. – Харків : ХДАК, 2015. – 400 с.
 2. Клименко Е. Ю. Моделі соціального захисту дітей, особливості їхньої реалізації в практичній соціальній роботі / О. Ю. Клименко    Соціальна робота: історія теорія й практика : монографія   під ред. В. В. Харабета. – Маріуполь : ПГТУ, 2015. – С. 231-247.
 3. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування : взаємодія та відповідальність / В. В. Бурега, І. М. Доля, О. Ю. Клименко Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у місті Донецьку. – Донецьк : в «Ноулідж», 2012. – 62 с.

статті в українських фахових виданнях

 1. Клименко О. Ю. Проблема формування соціального капіталу дітей з нетиповим дитинством / О. Ю. Клименко // Альманах Грані. — Вип. № 1 (129). — 2016. — С. 99-105.
 2. Клименко О. Ю. Діти в умовах кризової ситуації на сході України: реалії існування / О. Ю. Клименко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. Вип. 21. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — С. 274-279.
 3. Клименко О. Ю. Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні / О. Ю. Клименко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». — № 1148. — Вип. 34. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — С. 151-157.
 4. Клименко О. Ю. Роль міжнародних неурядових організацій в підтримці органів державної влади України у вирішенні нагальних проблем дітей / О. Ю. Клименко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Зб. наук. праць ДонДУУ. Т. ХІV. Вип. 276. Серія «Соціологія». — Донецьк : ДонДУУ, 2014. — С. 170-177.
 5. Клименко Е. Ю. Проблемы изучения детства как социального феномена / Е. Ю. Клименко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Зб. наук. праць ДонДУУ. Т. ХV. Вип. 281. Серія «Соціологія». — Донецьк : ДонДУУ, 2013. — С. 62-68.
 6. Клименко О. Ю. Роль органів виконавчої влади в системі соціального захисту дітей в Україні / О. Ю. Клименко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. Вип. 19. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — С. 376-380.
 7. Клименко О. Ю. Форми соціального влаштування дітей в Україні / О. Ю. Клименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць Класичного приватного університету. — Вип. 55. — Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. — С. 197-206.

публікації в іноземних журналах

 1. Клименко Е. Ю. Украинский опыт формирования социального капитала детей в кризисных ситуациях / Е. Ю. Клименко // Formation of modern economic area:benefits, risks, implementation mechanisms. — Tbilisi, Georgia, 2016 — Part II. — С. 135-138/
 2. Klimenko E. The problem of integration of the child into the social life // Humanities and social sciences. — 2015. — III (9), issue 53. — P. 19-24.
 3. Klimenko E. Peculiarities of social paradoxes effect on the development of infancy sociology // Acta Humanitas. — 2013. — №  2. — (Высшая школа политических и социальных наук в г. Колине, Чехия), 2013. — Р. 124-132.
 4. Klimenko E. The features the reform of the system of social protection of children in Ukraine // European Applied Sciences Wissenschaftliche Zeitschrift. — 2013. — № 1. − Stuttgart : Wissenschaftliche Zeitschrift. — 2013. — Р. 195-199.
 5. Клименко Е. Ю. Особенности влияния социальных парадоксов на развитие социологии детства / Е. Ю. Клименко // Зиновьевские студии. — 2013. — Вып. 4. — Москва : Базил, 2013. — С. 63-68.

 

Comments are closed.