Козлова Олена Аркадіївна

Козлова Олена Аркадіївна старший викладач

e-mail: kozloffa_el@mail.ru

Презентація –https://youtu.be/lmB-IhijNjo

Посада – старший викладач

Науковий ступень –

Вчене звання –

Загальна кількість публікацій / з них у виданнях включених до науко метричних баз даних Scopus та (або) Wos – 45/-

Профіль вченого Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iZZA5t8AAAAJ&hl=uk

Бібліометричний профіль вченого (декларація про наукову діяльність)

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CA%EE%E7%EB%EE%E2%E0+%CE%EB%E5%ED%E0+%C0%F0%EA%E0%E4%B3%BF%E2%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

Участь у науково-дослідницьких проектах:

2017-2020 – соціологічні дослідження «Абітурієнт НТУ «ХПІ»,  «Використання мережі Іnternet у навчальному процесі», «Діагностика комунікативних і організаційних здібностей та лідерських якостей студентів»

Основні професійні здобутки:

  • Заступник завідуючого кафедрою з профорієнтаційної роботи

Резюме

Comments are closed.