Ляшенко Наталія Олександрівна

Ляшенко Наталія Олександрівна доцент, кандидат соціологічних наук

 doska_lyashenko_1

e-mail: natalyashenko@gmail.com

Освіта

  • соціолог, викладач соціологічних дисциплін, Харківський державний університет(1993).

Вчена ступінь

  • кандидат соціологічних наук (1999), дисертація “Соціальна мобільність в органах внутрішніх справ” за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути і соціальні відносини.

Вчене звання

  • доцент (2008).

Викладацька діяльність

  • сучасні соціологічні теорії;
  • занальна соціологічна теорія;
  • соціологія;

Сфера наукових інтересів

  • соціологія сім’ї;
  • соціологія гендеру;
  • соціологія девіантної поведінки.

Публікації

Болотова В.О., Ляшенко Н.О. Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв.// Право та безпека № 4, 2012, С.313-318.

Гузьман О.А., Ляшенко Н.О. Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження.// Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ № 1 (52) – 2011 с.369-380.

Гузьман О.А. Ляшенко Н.О. Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ.// Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ №48 – 2010 с. 318-325.

Сучасні альтернативні форми шлюбу.// Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ №45 – 2009 с. 223-230.

Соціологія сім’ї (розділ навчального посібника) Галузеві соціології. Навчальний посібник у двох томах. Том 1. Розділ ІV. Харків 2009. с.120-167.

Болотова В.О., Ляшенко Н.О. Социальный капитал семьи как фактор социальной безопасности.// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. С. 387-394.

Болотова В.О., Ляшенко Н.О. Чинники якості вищої освіти: результати соціологічного дослідження. //Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Т.ІХ. — Вип. 4 (94). «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Донецьк: ДонДУУ, 2008. — С. 376-382.

Гендерные особенности профессиональной деятельности сотрудников районного отдела милиции.// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. — С.449-453.

Подружні ролі в молодіжній сім’ї.// Український соціум. – 2007. – С. 16-23.

Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні.// Вісник Університету внутрішніх справ. – № 36, 2006. – С. 342-347.

Ляшенко Н.О., Гузьман О.А. Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ №48 – 2010 с. 318-325 (фахове видання).

Ляшенко Н .А., Мындра А.А. Типы национальной идентичности и факторы, влияющие на неё., Харьков, Украина, 2012.

Ляшенко Н .А., Смелая А. А. Проблемы в межнациональных браках. Харьков, Украина, 2012.

Comments are closed.