Ляшенко Наталія Олександрівна

Ляшенко Наталія Олександрівна доцент, кандидат соціологічних наук

e-mail: natalyashenko@gmail.com

Презентація https://youtu.be/3tw74fCiSxc

Посада – доцент кафедри

Науковий ступень –кандидат соціологічних наук

Вчене звання – доцент кафедри соціології та соціальної роботи (2008рік.)

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціології – «Соціальна мобільність в органах внутрішніх справ» (1999 рік)

Загальна кількість публікацій / з них у виданнях включених до науко метричних баз даних Scopus та (або) Wos – 65/0

Профіль вченого Google Scholar

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=VW8Ag6QAAAAJ

Бібліометричний профіль вченого (декларація про наукову діяльність)

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CB%FF%F8%E5%ED%EA%EE&ustanova=349&gorod=20&vidomstvo=%CC%CE%CD&napryam=9&napryam_google=0

 Участь у науково-дослідницьких проектах:

Приймала участь в розробці програми та інструментарію конкретного соціологічного дослідження в межах госпрозрахункової теми «Споживча поведінка на ринку вина та слабоалкогольних напоїв».

Основні професійні здобутки:

Резюме

Comments are closed.