Малявін Євген Вікторович

Малявін Євген Вікторович старший викладач

doska_malyavin

e-mail: evgeny.party@ yandex.ru

Освіта

  • соціолог, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2001)

Викладацька діяльність

  • політологія ;
  • соціологічний аналіз документів (практикум)

Сфера наукових інтересів

  • дослідження історії розвитку сучасних політичних партій в Україні і Європі,
  • теорії електоральної поведінки та виборчих технологій,
  • вивчення формування гуманітарно-технічної еліти,
  • розробка практикуму по дисципліні – «Соціологічний аналіз документів»

Додаткові види професійної діяльності

  • Розробка концепції “Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-техничної еліти в НТУ “ХПІ”.
  • Розробка спецкурсу “Соціологія політичної партії” для студентів ХНУ ім. В. Каразіна.

Публікації

Литовченко А., Малявин Е.В. Особенности развития и типологизация политических партий в странах Западной Европы и постсоветской Украине // Украинский социологический журнал. Х.: САУ, ХНУ им. Каразина, № 1-2. 2011-2012.

Малявин Е. В. Идея консолидации общества в программах основных партий Украины // VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ « О ПРОБЛЕМАХ ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»  15 – 16 декабря 2011.: Сборник материалов / при поддержке Харьковского городского совета, а так же Администрации Курской области. – Х. Харьковский национальный технический университет « Харьковский политехнический институт», Харьковский городской совет. Русское национально-культурное общество Харьковской области, Харьковский центр этнополитики, 2011. – С. 54-57.

Малявин Е.В. Особенности формирования гражданского общества в Украине: основные пути его построения // Проблеми социально-економічного розвитку підприємств», 26-26 жовтня. – Харьков.: НТУ «ХПИ», 2011р., с. 87-88.

Малявін Є.В., Семке Н.М. Громадські об`еднання як складова частина полічної организації суспільства // Проблеми та перспективи  формування національної гуманітарно-технічної єліти : зб. Наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. Вип. 28 (32).- Харьків: НТУ «ХПИ», 2011. с . 245-254.

Comments are closed.