НАПРЯМОК 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

БАКАЛАВР

Напрямок «Соціологія» (бакалаврат) передбачає підготовку з глибоким вивченням класичної та сучасної соціальної теорії та практичних занять, що базуються на результатах соціологічних, соціально-політичних та маркетингових досліджень.

Випускники набувають необхідні компетенції щодо розробки рекомендацій в економічній, політичній або соціальній сферах суспільства.

Значущою рисою навчального процесу на кафедрі соціології та політології є тісний зв’язок навчання та досліджень, а також практичне спрямування підготовки студентів. Залученню майбутніх бакалаврів в дослідницьку діяльність, придбання навичок проектної діяльності сприяє їх участь в роботі лабораторії прикладних соціологічних досліджень.

Випускники напрямку «Соціологія» (бакалаврат) відповідають найвищим вимогам ринку праці в галузі вивчення споживання, громадської думки, реклами та зв’язків із громадськістю, а також академічних досліджень.

Термін навчання 4 роки
Денна форма навчання

Випускники володіють знаннями, уміннями та навичками:

• як застосовувати в професійній діяльності базові та професійно-орієнтовані знання та навички;
• як формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень у різних галузях соціології та вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизняного та закордонного досвіду та із застосуванням інформаційних технологій;
• як складати та оформляти науково-технічну документацію, наукові звіти, презентувати результати дослідницької роботи з урахуванням особливостей потенційних замовників;
• як використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем;
• як брати участь у розробці пропозицій та рекомендацій для вирішення соціальних проблем, у розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп та спільнот;
• як планувати і здійснювати дослідницькі проекти роботи в галузі вивчення громадської думки, організації роботи маркетингових та кадрових служб;
• як використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань.

Де зможе працювати випускник:

• В органах державного управління, приватних фірмах, науково-дослідних інститутах, аналітичних та навчальних центрах, органах статистики, установах соціального захисту населення і т.д.;
• В аналітичних соціологічних центрах, соціологічних службах підприємств, фірм, консалтингових кампаній, державних органів муніципального рівня;
• В академічних та міжвідомчих науково-дослідних організаціях, пов’язаних з вирішенням соціальних завдань;
• В установах системи вищої та середньої професійної освіти, середньої загальної освіти.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ КАФЕДРИ:

1. Унікальний колектив викладачів:
На кафедрі працюють як представники академічної спільноти, так і професіонали-практики (4 доктори наук, 6 професорів та 9 кандидатів наук).
2. Участь студентів у реальних дослідженнях та проектах.
Під час навчання студенти активно заохочуються до участі в наукових проектах та заходах, що проводяться на кафедрі та факультеті.
3. Можливість вибору власної освітньої траєкторії.
Студенти мають можливість обирати найцікавіші предмети, теми для власних дослідницьких проектів, місця для проходження практики.
4. Практика.
Студенти проходять практику в дослідницьких соціологічних та маркетингових центрах, кадрових організаціях та ін.

 

БАКАЛАВРІАТ

 Спеціалізація: соціологія управління

40     осіб – кількість ліцензійних місць

180   балів – найменший прохідний конкурсний бал за загальноукраїнським рейтингом, що дав вступникам минулого року право навчання за бюджетні кошти

1400 днів (3 р. 10 міс.) – термін навчання

11260 грн.– вартість навчання за рік (за даними минулого року)

Для вступу на 1 курс потрібно мати оцінки ЗНО за наступними предметами:

на бюджетну форму навчання:

  • українська мова та література (обов’язково);
  • математика (обов’язково);
  • історія України/ іноземна мова (за вибором вступника).

на контрактну форму навчання:

  • українська мова та література (обов’язково);
  • історія України (обов’язково);
  • математика/ іноземна мова (за вибором вступника).

 

Comments are closed.