Напрямок 054 “Соціологія” (магістр)

соціологічне забезпечення економічної діяльності

 

НАПРЯМОК 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

магістр

Напрям «Соціологія» (магістр) передбачає підготовку з глибоким освоєнням сучасних практик з аналізу та управління соціальними процесами в організаціях, в бізнесі, в економічній і політичних сферах.

Випускники здобувають необхідні навички аналізу та управління, вироблення рекомендацій в економічній, політичній або соціальній сферах суспільства.

Відмінною рисою освітнього процесу на кафедрі соціології та політології є глибока аналітична підготовка, тісний зв’язок навчання і досліджень, а також практична орієнтація підготовки студентів. Залученню майбутніх магістрів в дослідну діяльність, вироблення навичок проектної роботи сприяє їх участь в роботі лабораторії прикладних соціологічних досліджень.

Випускники напряму «Соціологія» (магістратура) відповідають найвищим вимогам ринку праці в галузі вивчення і управління людськими ресурсами.

Термін навчання 1,5 року

Очна форма навчання

Випускники володіють знаннями, вміннями та навичками:

 • як застосовувати в професійній діяльності професійно-орієнтовані знання і навички;
 • як формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних областях соціології та вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизняного і зарубіжного досвіду та із застосуванням інформаційних технологій;
 • як складати і оформляти науково-технічну документацію, наукові звіти, представляти результати дослідницької роботи з урахуванням особливостей потенційних замовників;
 • як використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем;
 • як брати участь в розробці пропозицій і рекомендацій для вирішення соціальних проблем, в розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот;
 • як планувати і здійснювати дослідницькі проекти роботи в галузі вивчення громадської думки, організації роботи маркетингових і кадрових служб;
 • як використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань.

Де зможе працювати випускник:

 • В органах державного управління, приватних фірмах, науково-дослідних інститутах, аналітичних та навчальних центрах, органах статистики, установах соціального захисту населення і т. д.;
 • В аналітичних соціологічних центрах, соціологічних службах підприємств, фірм, консалтингових кампаніях, державних органах муніципального рівня;
 • В академічних і відомчих науково-дослідних організаціях, пов’язаних з вирішенням соціальних завдань;
 • В установах системи вищої і середньої професійної освіти, середньої загальної освіти.

ПЕРЕВАГИ нашої кафедри:

 1. Унікальний колектив викладачів:

На кафедрі працюють як представники академічної спільноти, так і затребувані практики (4 доктора наук, 6 професорів і 9 кандидатів наук).

 1. Участь студентів в реальних дослідженнях і проектах.

В ході навчання студенти активно залучаються до наукових проектів та заходів, що проводяться на кафедрі і факультеті.

 1. Можливість вибору власної освітньої траєкторії.

Студенти мають можливість вибирати найбільш цікаві предмети, теми для власних дослідницьких проектів, місця для проходження практики.

 1. Практика.

Студенти проходять практику в дослідницьких соціологічних і маркетингових центрах, кадрових організаціях та ін.

МАГІСТРАТУРА

 Спеціалізація: соціологічне забезпечення економічної діяльності

20     осіб – кількість ліцензійних місць

487   днів (1 р. 4 міс.) – термін навчання

12600 грн. –  вартість навчання за рік (за даними минулого року)

В магістратуру на спеціальність 054 «Соціологія» має право подавати документи для вступу людина, яка має диплом бакалавра за любим професійним напрямом та спеціальністю.

При розрахунку конкурсного балу для вступу в магістратуру враховується:

 • оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови;
 • оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Comments are closed.