Семке Ніна Миколаївна

Семке Ніна Миколаївна  професор, кандидат філософських наук

 

nina_semke@ukr.net

Освіта

 • політолог, викладач політологічних дисциплін, Харківський державний університет (1974). Інститут підвищення кваліфікації при КДУ ім. Т.Г. Шевченко (1991). Стажировка в інституті післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання при ХНДУ ім. В. М. Каразіна (2016).

Вчена ступінь

 • кандидат філософських наук (1984), дисертація “Активна життєва позиція радянської жінки та її реалізація у сфері суспільно-політичної діяльності” 09.00.02

Вчене звання

 • доцент (1986)

Викладацька діяльність

 • політологія
 • соціологія;
 • соціологія сім’ї;

Сфера наукових інтересів

 • теорія та методологія політології;
 • гендерні аспекти політики
 • тенденції розвитку інституту сім’ї в Україні;

Участь у проектах

 • Гендерний мейнстрімінг у вищих навчальних закладах України , 2015
 • Вибори президенте України 1999, 2004, 2010.
 • Емпіричне дослідження за темою “Студент – контрактник у НТУ “ХПІ”, 2003.

Публікації

Всього більше 70 публікацій

 • Семке Н.М. Національні меншини як суб’єкти політичного процесу. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць. Серія «Спеціальні та галузеві соціології» Том III, Випуск 4. Харків 2017, с. 161 -171.
 • Семке Н.Н. Обществознание. М., изд-во «Эксмо-Пресс», 2017 -208 с.
 • Семке Н. М. Особливості політичної культури сучасної України / Н. М. Семке // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 40 (1212). – С. 54-58.
 • Семке Н. М. Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України / Н. М. Семке // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 73-78.
 • Семке Н. М., Агаларова К. А. Гендерна асиметрія української політики. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1(68). – С. 211-219).
 • Семке Н.Н Обществознание   Серия: карманный  справочник. М., изд-во «Эксмо-Пресс», 2014 -240 с.
 • Семке Н.Н Обществознание (СМС) Серия: супермобильный справочник. М., изд-во «Эксмо-Пресс», 2013 -192 с.
 • Семке Н.Н.ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка. М.: Эксмо, 2012. — 256 с.
 • Політологія. Модульний курс. Навчальний посібник.   Х.: Торсінг (з грифом МОН), 2009. – 384 с.
 • Соціологія. Навчальний посібник. / Кол. авторів за ред. Н.М. Семке, Х.: Торсінг (з грифом МОН), 2009.

Comments are closed.