Наталія Шматько Наталія Шматько
СЕО Стартап-центру «SPARK»
д.е.н., професор
кафедра менеджменту НТУ «ХПІ»
Каміла Гасанова
СFО Стартап-центру «SPARK»
кафедра теорії і систем автоматизованого
проектування механізмів і машин
НТУ «ХПІ»
Каміла Гасанова
Михайло Пантелєєв
Альона Глушко
к.т.н.
кафедра зварювання НТУ «ХПІ»
відповідальна за комунікаційні зв’язки

з зовнішнім та внутрішнім середовищами
Марина Кармінська-Бєлоброва
к.н. з держ.упр., доцент
кафедра менеджменту НТУ «ХПІ»
відповідальна за організаційну роботу
Михайло Пантелєєв
к.т.н., доцент
кафедра менеджменту НТУ «ХПІ»
відповідальний за економічне обґрунтування

ефективності впровадження стартапів
та розробку стратегічних напрямів розвитку
Наталія Рязанова-Хитровська
кафедра природничих наук НТУ «ХПІ»
відповідальна по залученню і роботі

з іноземними студентами
Євген Строков
к.е.н.
кафедра обліку і фінансів НТУ «ХПІ»
відповідальний за інформаційні технології
Олена Гаращенко
кафедра зварювання НТУ «ХПІ»
відповідальний за роботу

з компаніями-партнерами,
менторськими програмами та грантами