Конференція Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно – спортивної освіти в Україні

1-2 жовтня 2014
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

УСК

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» запрошує Вас 1-2 жовтня 2014 року взяти участь в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні».

         Оргкомітет запрошують до участі: аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, спеціалістів-практиків у галузі фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації з виступами за темою власних наукових досліджень.

            Програма конференції планується за такими напрямками:

1. Соціальні проблеми та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

2. Шляхи формування здорового образу життя у сучасної молоді.

3. Вдосконалення фізкультурної освіти в вищих учбових закладах України.

4. Інноваційні технології тренування і спортивної підготовки молоді.

5. Біологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичної культури і спорту.

6. Менеджмент фізичної культури і спорту.

7. Інформаційні технології у фізичній культурі і спорті.

            Оргкомітет приймає до 1 липня 2014 року тези доповідей (не більше двох від автора) обсягом до 2 сторінок тексту у роздрукованому вигляді та на диску; шрифт 14, інтервал 1,0, мова українська або російська; поля: ліворуч – 3см, праворуч – 1,5см, угорі, внизу – 2см; абзац – 5 знаків; назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог:

– у першому рядку – назва доповіді прописними літерами, вирівнювання по центру, жирним шрифтом;

– у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів доповіді жирним шрифтом;

– у третьому рядку – по центру повна назва організації і місто, курсивом (шрифт напівжирний);

– у стислому вигляді подаються постановка проблеми, отримані результати дослідження, висновки та перспективи подальших розробок у даному напрямку, список використаних джерел (не більше 4-х);

– рисунки повинні мати розміри не більше 15х9см із застосуванням форматів: bmp, tif, jpg; розмір шрифту під рисунком – 14pt; рисунки виконані за допомогою формату WORD, повинні бути обов’язково згруповані.

На окремій сторінці подаються відомості про автора(рів) та контакти. Участь у конференції та видання науково-методичних матеріалів безкоштовні. Збірник тез доповідей можна отримати на Всеукраїнської конференції та поштою. Вартість збірника 50 гривень. Грошові перекази слід надсилати за адресою: 61204, м. Харків, проспект Перемоги 66-б, кв.55 Горлову Анатолію Серафімовичу. Матеріали на конференцію надсилати за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема 50-а, спорткомлекс «Політехнік» або на e-mail: vml@kpi.kharkov.ua

            За програмою роботи конференції передбачені пленарні та секційні засідання, демонстрація інноваційних інструментальних методик, круглий стіл, культурна програма.

            Телефони: (057)-704-14-00 – кафедра фізичного виховання (в робочі дні); члени оргкомітету:   050-839-53-55;  093-087-65-52;  095-834-79-04; 096-729-54-60 

            Адреса оргкомітету: кафедра фізичного виховання НТУ «ХПІ», вул. Артема, 50-а, м. Харків, Україна, 61002.

                                                                                                                   

                                                                                                                           ОРГКОМІТЕТ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *