Історія кафедри

Кафедра «Зварювання» була заснована в 2010 році професором Дмитриком Віталієм Володимировичом. Її створення зумовлене проханням провідних підприємств – флагманів економіки України:

ВАТ – «Турбоатом»;

ВАТ – «Електроважмаш»;

ВАТ – «Харківський тракторний завод»;

ДП – завод ім. Малишева;

ВАТ – Харківський авіаційний завод та ін.

Дана галузь науки відчуває гостру потребу в інженерних кадрах зварювального профілю.

Ініціював створення кафедри «Зварювання» особисто академік Б.Є. Патон. Кафедра плідно співпрацює з виконання наукових досліджень з ВАТ «Турбоатом», АЕС, ТЕС, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Інститутом монокристалів НТКТ НАН України, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України та ін. Протягом останніх 2-х років співробітники кафедри опублікували 30 наукових статей, отримали 6 патентів України, брали участь в роботі 20 міжнародних конференцій і семінарів. Наукові розробки, виконані співробітниками кафедри, впроваджуються в енергетичне машинобудування, а також на ТЕС і АЕС.