Наші задачі

На сьогоднішній день, коли рівень економічного розвитку визначає виготовлення наукоміської продукції і широке використання високих технологій, головним фактором успіху є освітній рівень та ступінь інтелекту нації.

Навчання в провідному вузі України надає можливість набуття самих сучасних знань та навичок стосовно зварювання та споріднених процесів і технологій, а також отримання престижного диплому Європейського зразка. саме навчання дасть Вам можливість реалізуватися і забезпечити собі гідне життя в майбутньому.

Кафедра “Зварювання” НТУ “ХПИ” надає фундаментальні знання стосовно підготовки студентів зварювального профілю. Випускники кафедри здатні вирішувати, як наукові, так і інженерні задачі. Наукові дослідження і навчальний процес орієнтовані на використання новітніх процесів і технологій зварювання, а також процесів і технологій споріднених зварюванню. Колектив кафедри співпрацює з головними енергетичними підприємствами України ПАТ “Турбоатом”, атомними і тепловими станціями та ін.

Першочерговою задачею коликтиву кафедри є забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів зварювального профелю, проведення наукових досліджень і впровадження результатів таких досліджень в навчальний процес, що відповідає вимогам провідного ВУЗа Європи.