Практикум 1

Керівник практикуму  доцент Храмова Тетяна Іванівна

Цілі і завдання:

  • засвоїти і експериментально перевірити фундаментальні фізичні закони;
  • придбати перші навички експериментального майстерності як в постановці, проведенні, так і обробці отриманих результатів;
  • визначати ступінь достовірності та обґрунтованості отриманих результатів.

Перелік лабораторних робіт за розділами

“Фізичні основи механіки”
“Термодинаміка і статистична фізика”
“Електрика”
“Магнетизм”
“Коливання і хвилі”