Практикум 2


Керівник практикуму  доцент Андреєв Олександр Миколайович
Цілі і завдання:

  • засвоїти і експериментально перевірити фундаментальні фізичні закони;
  • придбати перші навички експериментального майстерності як в постановці, проведенні, так і обробці отриманих результатів;
  • визначати ступінь достовірності та обґрунтованості отриманих результатів.

Перелік лабораторних робіт за розділами
“Оптика”
“Квантова механіка. Фізика атомів і молекул”
“Фізика атомного ядра та елементарних частинок”