Практикум «Електрика і магнетизм»

 Керівник практикуму

доцент Ніколайчук Григорій Павлович

 

Цілі і завдання:
– засвоїти і експериментально перевірити фундаментальні фізичні закони;
– придбати перші навички експериментального майстерності як в постановці, проведенні, так і обробці отриманих результатів;
– визначати ступінь достовірності та обґрунтованості отриманих результатів.

СПИСОК лабораторних практичних робіт

Розділ “Електрика і магнетизм”

Лабораторна робота № 1 “Основні елементи електричних ланцюгів. Системи приладів. Зміна меж вимірювання ”
Лабораторна робота № 2 “Вивчення універсального електронно-променевого осцилографа”
Лабораторна робота № 5 “Дослідження електростатичних полів методом експериментального моделювання в електролітах”
Лабораторна робота № 8 “Вивчення методів вимірювання електричного опору. Перевірка закону Ленца-Джоуля ”
Лабораторна робота № 9 “Компенсаційний метод вимірювання е.р.с. і падіння напруги ”
Лабораторна робота № 10 “Визначення умов економічного використання джерел струму”
Лабораторна робота № 11 “Закономірності розгалужених електричних ланцюгів і їх застосування”
Лабораторна робота № 12 “Градуювання гальванометра і визначення його чутливості”

Зміст і методика виконання лабораторних робіт опублікована в посібнику “Загальна фізика. Лабораторний практикум” навч. посіб .: у 3 ч. Ч. 1: Класична механіка. Термодинаміка и статистична фізика. Електрика та магнетизм / А.О. Мамалуй, М.В. Лебедєва, Т.І. Храмова, та ін .; за заг. ред. А.О. Мамалуя. – Х .: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 352 с. Рекомендовано Міністерством освіти и науки України, як навчальний посібник для студентів Вищих Навчальних Закладів України.