Гурток Адреєвої О.М. План на 2019/20

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Фізичні процеси та явища – основа фізичного експерименту»  на 2019/2020 нав. рр.

Етапи науково-дослідної діяльності:

 1. знайомство студентів з метою та завданнями гуртка, укладання графіку роботи. Обговорення та затвердження тематик науково-дослідних робіт;
 2. навчання студентів методам і способам наукових досліджень фізичних явищ та процесів;
 3. самостійна робота студентів з підготовки до засідань гуртка, вивчення літератури, обговорення найбільш суперечливих теоретичних та практичних питань;
 4. проведення студентами (разом з керівником) науково-дослідних робіт за обраними темами;
 5. апробація результатів науково-дослідної роботи на наукових конференціях, публікація матеріалів досліджень.

Календарно-тематичний план роботи гуртка:

з/п

Заходи та теми засідань Період проведення Відповідальні
1 Організаційне засідання гуртка: проведення виборів старости та секретаря гуртка; визначення порядку роботи та затвердження  плану роботи гуртка на 2019/2020 нав.рр. Вересень 2019р. Керівник гуртка
2 Закріплення наукових тем за студентами. Знайомство з основними методами науково-дослідної роботи Вересень 2019р Всі члени гуртка

 

3 Проведення круглого столу з питань використання сучасних гаджетів під час вивчення та дослідження фізичних явищ та процесів Жовтень 2019 р. Керівник, доповідачі.
4 Засідання гуртка. Обговорення та створення алгоритмів проведення наукових досліджень за обраними тематиками. Жовтень 2019р. Студенти – доповідачі
5 Засідання гуртка. Підбір обладнання та устаткування для проведення експериментів або створення демонстрацій з тем науково-дослідних робіт Листопад 2019р. Всі члени гуртка
6 Засідання гуртка. Обговорення й проведення експерименту з дослідження та наочних  демонстрацій за темами науково-дослідних робіт Грудень 2019 р. Всі члени гуртка
7 Підготовка та участь студентів – членів гуртка в олімпіаді з фізики серед студентів НТУ «ХПІ» Січень, лютий 2020 р. Найбільш здібні члени гуртка
8 Проведення експериментів за темами науково – дослідних робіт Лютий 2020 р. Всі члени гуртка
9 Підготовка тез та доповідей на студентську конференцію «АПФ та ІЗ» Березень 2020р. Студенти – доповідачі.
10 Участь в  проекті з популяризації науки «Весняні канікули з Політехом» Березень 2020 р. Студенти – доповідачі
11 Участь в підготовці та проведенні Регіональної наукової студентської конференції «АПФ та ІЗ» Квітень 2020р. Всі члени гуртка
12 Засідання гуртка. Підбір обладнання та розробка проекту для «STEM School» Травень 2020 р. Всі члени гуртка
13 Засідання гуртка. Підбиття підсумків роботи Травень 2020 р. Андреєва О.М.,

Староста та секретар

Тематика науково-дослідних робіт в межах роботи гуртка:

 1. Фізичні явища в повсякденному житті.
 2. Методи дослідження фізичних явищ та процесів.
 3. Електростатичні генератори: крапельниця Кельвіна, генератор Ван дер Граафа, електростатичний двигун.
 4. Можливості використання мобільних телефонів під час фізичних експериментів.
 5. Особливості течії рідин в пористих середовищах (комірка Хеле-Шоу).
 6. Наочні демонстрації простих фізичних явищ та процесів.