Історія кафедри

ФАКТИ З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ (1885 р. – 1923 р.)

В.Л. Кирпичов

В.Л. Кирпичов

З 1885 по 1917 р.р. теоретична механіка в Харківському практичному технологічному інституті (з 1898 р. – Харківський технологічний інститут) вивчається як окрема дисципліна навчального плану підготовки інженерів, поряд з математикою, кристалографією та гігієною. Заняття з теоретичної механіки проводяться запрошеними викладачами.

Для викладання теоретичної механіки були запрошені академіки Ляпунов А.М., Стеклов В.А. З 1917 по 1925 р.р. теоретична механіка в Харківському технологічного інституті (ХТІ) викладається на механічному та хімічному відділеннях штатними викладачами: професорами Панченко А.В. і Бабаковим І.М., ас. Фесенко В.Г., який в подальшому став відомим астрономом, академіком. З 1921 р. в ХТІ утворена комісія загальних предметів (керівник проф. Столяров Я.В.), що об’єднала штатних викладачів, які проводили в інституті заняття з теоретичної механіки, теорії механізмів і опору матеріалів.

За більш ніж стодвадцятип’ятирічну історію університету наукова школа математики та механіки репрезентує внесок НТУ «ХПІ» у вітчизняну науку істотними науковими результатами та приростом знань в області математики і механіки.

Створення наукової школи механіки розпочато у 1885-1893 роках в Харківському технологічному інституті, що пов’язано з науковими інтересами першого директора ХТІ – Кирпичова В. Л., професора механіки, видатного вченого та запрошених ним професорів, видатних механіків: Х.С. Головіна, Д.С. Зернова, О.М. Ляпунова та багатьох інших. Після О.М. Ляпунова з 1893 по 1905 рр. теоретичну механіку в ХПТІ викладав його учень, професор Харківського університету В.А. Стеклов (1863-1926) – всесвітньо відомий учений-математик-механік, філософ, письменник.

Під впливом наукових робіт О.М. Ляпунова, В.А. Стеклова формується як вчений-дослідник Іван Михайлович Бабаков (1890-1974) – відомий вчений-механік, штатний професор ХТІ з 1923 року.

ФАКТИ  З  ІСТОРІЇ КАФЕДРИ (з 1925 року)

У 1925 р. вперше в ХТІ утворена кафедра теоретичної механіки і проф. Бабаков І.М. призначений її першим завідувачем. На кафедрі працюють Геронімус Я.Л., Спенглер А.Ф., Сирокомський А.І., Кибальчич З.М. та інші. Ас. Геронімус Я.Л. згодом став відомим вченим в галузі механіки, професором.

З 1925 по 1962 рр. кафедрою теоретичної механіки завідував проф. Бабаков І.М., з 1962 по 1977 рр. – проф. Гроза В.Ф., з 1977 по 1995 рр. – проф. Карабан В.М., з 1995 року – проф. Морачковський О.К. За ці роки на кафедрі істотно розвинуті основні напрями досліджень.

І.М .БабаковІ.М .Бабаков
В.Ф. ГрозаВ.Ф. Гроза
В.М. КарабанВ.М. Карабан

О.К. Морачковский О.К. Морачковський

В різні роки на кафедрі працювали:

Штейнвольф Лев Ізраїлевич (1916-1991)

Штейнвольф Лев Ізраїлевич – вчений , фахівець в галузі динаміки машин і прикладної теорії коливань , доктор технічних наук. Наукові дослідження Л. І. Штейнвольфа в основному були присвячені різним проблемам динаміки силових передач транспортних машин.

Бурлаков Анатолій Васильович (1921-1981)

Бурлаков Анатолій Васильович – відомий вчений у галузі нелінійної механіки і теорії оболонок , доктор технічних наук , професор , автор першого в країні підручника з теорії пластичності і повзучості , двох монографій з повзучості і тривалої міцності оболонок . Посмертно був удостоєний Державної премії в галузі науки і техніки України .

Богомолов Сергій Іванович (1921-1999)

Богомолов Сергій Іванович – вчений , фахівець у галузі теорії коливань і оптимального проектування турбомашин , доктор технічних наук , професор , Заслужений діяч науки , двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , завідувач кафедри динаміки і міцності машин ( 1960 по 1992).

Голоскоков Євген Григорович (1928 -2008)

Голоскоков Євген Григорович – вчений , фахівець в області динаміки і міцності машин , а також управлінні рухомими об’єктами , доктор технічних наук ( 1968) , професор ( 1970) , лауреат Державної премії УРСР ( 1984) , декан Інженерно -фізичного факультету ( 1960-1987 ) , завідувач кафедри систем і процесів управління (1977-2005) , учень академіка Філіппова А.П.

Почесний доктор НТУ « ХПІ» , Заслужений працівник вищої школи , лауреат Державної премії в галузі науки і техніки , професор Євген Григорович Голоскоков – фахівець в області теорії і методів дослідження нестаціонарних процесів , нелінійних коливань , а також в області теорії і систем управління.
У вузі студент (з 1949 р.) , молодий асистент кафедри теоретичної механіки Є. Г. Голоскоков став відомим вченим , завідувачем кафедри прикладної математики ( пізніше – автоматизованого управління рухом , а з 2000 року – «Системи та процеси управління »). Понад 27 років він працював деканом інженерно -фізичного факультету . Вніс значний внесок у розвиток теорії нестаціонарних процесів механічних систем , нелінійних коливань валів при сверхкритических оборотах обертання і нестаціонарних коливань систем при випадкових впливах. Підготував 14 кандидатів технічних наук. Є автором більше 200 наукових робіт , в числі яких 3 монографії .

 

Аврамов Віталій Прокопович (1923-1992)

Аврамов Віталій Прокопович доктор технічних наук -1971, професор – 1972

Закінчив Харківський політехнічний інститут (1951), працював асистентом (1951-59), старшим викладачем (1959-61),  доцентом (1961-71), професором (1971-72), завідуючий кафедри (1972-92) колісних та гусеничних машин.

Досліджував та розробляв ходові частини швидкохідних гусеничних машин. Результати наукових розробок Аврамова та його учнів використано при проектуванні танків Т-64, Т-80УД, Т-84 та іншої військової та гусеничної техніки.

Є автором наступних книг: Основы автоматики транспортных машин. К., 1986; Гидрообъемные передачи в гидрообъемно-механических трансмиссиях транспортных машин. Х., 1986;  Динамика гусеничной транспортной машины при установившемся движении по неровностям. Х., 1990; Динамика гусеничной транспортной машины при прямолинейном движении по неровностям. К., 1992.