Міжнародна діяльність

NaumenkoСпівробітник відділу теоретичної механіки К. Науменко захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора – інженера після спеціальність ” Природничі та технічні науки ” на тему “Розробка високотемпературної повзучості в механіці та інженерних споруд” в Німеччині (зал ) від 13.06.06 ( Костянтин Науменко Modellierung DES Hochtemperatur kriechens мех strukturmechanische wendungen / Vorstellungder Абілітація sarbeitim Fachbereich Ingenieur Wissenschaften , 13.06.2006 , Галле) ; Науковий консультант: доктор – інженер , професор Х. Аль ‘ tenbakh ( Німеччина ) і доктор технічних наук , професор О. Morachkovskiy ( Україна ) .

За договором про співпрацю між кафедрами “Теоретична механіка ” НТУ “ХПІ ” та ” Механіка” MLU Halle – Weіttenberg ( Німеччина ) . У квітні- липні 2003 року канд. техн. наук Бурлаенко В.М. працював у Німеччині спільно з ученими MLU , а в серпні 2003 р. в НТУ «ХПІ » спільно з вченими НТУ « ХПІ» та кафедри ТМ працювали завідувач кафедри механіки , професор , д -р – інж. Хольм Альтенбах і доктор Костянтин Науменко з MLU Halle – Weіttenberg ( Німеччина ) . За підсумками співпраці опублікована стаття ” Чисельне дослідження впливу технологічних параметрів виготовлення на пружні властивості коротко – волокнистих композитних матеріалів” / Альтенбах Х. , Науменко К. та ін / / Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків, 2003 , т. 1 . – С. 184-192

 

У червні 2001 р. на Вченій Раді університету Ректором були вручені Сертифікати від Манчестерського комітету з премій « PRIZE 2000» за кращу наукову публікацію року у Великобританії професорам Морачковському О.К. і Бреславському Д.В. ( солауреати : проф. Х. Альтенбах і д-р К. Науменко , Німеччина )

У серпні 2001 р. на конкурсній основі від Уряду Німеччини отримав стипендію імені Л. Ейлера магістрант Соболь В.М. , гр. І – 16а , керівник проф. Морачковський О.К.

У серпні 2008 р. на конкурсній основі від Уряду Німеччини отримав стипендію імені Л. Ейлера магістрант Львов І.Г., гр І-14а, керівник проф. Морачковський О.К.

У грудні 2014 р. після закінчення аспірантури в університеті Отто-фон-Геріке м. Магдебург, Німеччина, Львов І.Г. успішно захистив дисертацію на здобуттня наукового ступеню доктор-інженер(доктор філософії) за темою “Analysis of anisotropic creep and damage behavior of multipass welds” (Аналіз анізотропної повзучості та пошкоджуваності багатопрохідних зварних швів)

У 2014, 2115, 2016 та 2017 роках доцент кафедри Лавінський Д.В. проходив наукове стажування в Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Герике (м. Магдебург, Німеччина) в рамках програми DAAD «Східне партнерство». На семінарах Інституту механіки ним були зроблені доповіді:
“Deformation of conductive bodies in electromagnetic fields” on 16.12.2014
“Structural analysis of the technological systems under electromagnetic field action” on 09.12.16
“Elasto-plastic deformation of bodies interacting through contact under the action of electromagnetic field” on 08.06.17

В мае-июле 2015 р. асистент кафедри Львов І.Г. пройшов наукове стажування в інституті механіки Болгарської академії наук, м. Софія, Болгарія, у рамках європейського проекту Innopipes.

С ноября 2015 по январь 2016 г. асистент кафедри Львов І.Г. пройшов наукове стажування в Ризькому технічному університеті,м. Рига, Латвія, у рамках європейського проекту Innopipes.

В июне-августе 2016 г. асистент кафедри Львов І.Г. пройшов наукове стажування в університеті Петролеум-Гас, м. Плойешті, Румунія,  у рамках европейського проекту Innopipes.