Наукова діяльність

Scholar;

Наукова школа по проблемам нелінійної механіки має міжнародну відомість.  Засновником наукової школи є відомий вчений в області теорії коливань професор Бабаков І. М.  (1886 — 1974), перший завідувач кафедри.

І.М .Бабаков

І.М .Бабаков

З 1924 г. новий напрям, який отримав розвиток в науковій школі кафедри, був  створений проф. Бурлаковим А.В. (1921-1981). У науковій школі з нелінійної механіки  щорічно виконуються держбюджетні дослідження, координовані  Міністерством освіти та науки  України.

Наукова діяльність І. М. Бабакова зосереджена на отриманні нових наукових результатів та знань з теорії коливань, він створив одну з перших надпотужних наукових шкіл України в галузі теорії коливань, яка залишається всесвітньовідомою.

science

А.С. Вольмір             Л.И. Штейнвольф             В.М. Шатохін             К.В Аврамов            Ю.М. Андрєєв

Одним з перших талановитих учнів І.М. Бабакова був А.С. Вольмір (1910 – 1986) – відомий вчений-механік. У докторських дисертаціях, що захищено проф. Штейнвольфом Л.І. (1965), проф. Карабаном В.М. (1982), проф. Шатохіним В.М. (2004) проф. Аврамовим К.В. (2005) та Андрєєвим Ю.М. (2009) створені нові методи аналізу нелінійних коливань (біфуркацій, стійкості, хаосу), синтезу динаміки силових передач з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), надійності й довговічності військової та сільськогосподарської техніки.

science2

Д.В. Бреславський                  В.І. Лавінський                     В.А. Сало                              К.Науменко

У докторських дисертаціях проф. Бреславським Д.В. (2000), проф. Лавінським В.І. (2002); проф. Сало В.А. (2003), проф. Науменко К.В. (Німеччина, 2006) одержано нові результати і наукові знання в області нелінійної механіки, теорії повзучості, теорії оболонок і теорії довготривалої міцності. Доробок кафедри теоретичної механіки за 85-річну історію склали праці, які включені до енциклопедичних видань НАН України, отримали визнання в Україні, Америці, Великобританії, Китаї, Німеччині й Росії, де були перевидані.

science3

В. Лавінський                                               Ю.В.Ромашов                                        В.М. Соболь

5

За підсумками конкурсу 2009 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р.

–         Лавінському Денису Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

–           Ромашову Юрію Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

–           Соболю Володимиру Миколайовичу, кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України

за серію наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів для упаковки радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу частинок з прискорювачів»;

Вручити дипломи про присудження премій за кращі наукові роботи на загальних зборах відділень НАН України.

 

Президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                         

Б.Є.Патон

 

Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік НАН України

А.Г.Загородній