Аніщенко Галина Оттівна

 

DSC00815(2)
Рік народження:   1965
Спеціальність:   Динаміка та міцність машин
Кваліфікація:   інженер-механік-дослідник (ХПІ, 1988 р.)
Науковий ступінь: кaндидат технічних наук (1996 р.)
Вчене звання: доцент (2001 р.)
Посада: доцент кафедри теоретичної механіки (2000 р.)

Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Публікації статей:

Scholar;Репозитарий;Репозітарій

1. Аніщенко Г. О. Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами / Г. О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІІІ міжнар. наук. – практ. конф., 20-22 травня Харків 2015 р. : тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – Ч.1. – С. 36.

2. Аніщенко Г.О. Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами / Г.О. Анищенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х: НТУ «ХПІ». – 2015. –№55 (1164). –С.26–31.

3. Аніщенко, Г.О. Комп’ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки: навч. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 104 с. – на укр. мові.
4. Аніщенко Г. О. Методика оцінки ресурсу замкових з’єднань лопаток газотурбінних дисків/ Г. О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІV міжнар. наук. – практ. конф., 18-20 травня Харків 2016 р. : тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – Ч.1. – С. 36.

5. Аніщенко Г.О. Порівняння рівноприскореного, S-подібного та параболічного законів керування об’ємним регульованим гідроприводом за витратами енергії / О.В. Григоров, Г. О. Аніщенко, О.В. Турчин, М.В. Цебренко, В.В. Стрижак В.В. // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. – С. 129-130.

Розрахункові роботи
Осінній семестр
Весняний семестр