Аніщенко Галина Оттівна

 

DSC00815(2)
Рік народження:   1965

Спеціальність:   Динаміка та міцність машин

Кваліфікація:   інженер-механік-дослідник (ХПІ, 1988 р.)

Науковий ступінь: кaндидат технічних наук (1996 р.)

Вчене звання: доцент (2001 р.)

Посада: доцент кафедри теоретичної механіки (2000 р.)


Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Публікації статей:

Scholar;Репозитарий;Репозітарій

1. Морачковский О.К. Формулировки и численные решения начально-краевых задач теории ползучести / О. К. Морачковский, Г. О. Анищенко, Ю. В. Ромашов // Материалы междунар. конфер. «Современные проблемы математики, механики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях». – Х.: Вировец А.П. “Апостроф”, 2011. – С. 76-77.

2. Аніщенко Г.О. Вплив циклічного навантаження на повзучість та руйнування пластин з надрізами / Г. О. Аніщенко // Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2011. – С. 85-87.

3. Морачковський О.К. Наближені розв’язки початково-крайових задач теорії повзучості твердого тіла, що деформується / О.К. Морачковський , Г.О. Аніщенко, Ю.В. Ромашов, В.М. Соболь // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХІХІ міжнар. наук. – практ. конф., 01-03 черв. 2011 р. : тези доп. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – Ч.1. – С. 62.

4. Григоров О.В. Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин: навч. посіб. / О.В. Григоров, Г.О. Аніщенко, Н.О. Петренко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – 516 с.

5. Г. Аніщенко, Г. Вишневецький, О. Григоров, С. Губський, Д. Коваленко, М. Кривцов, О. Садило, Національний стандарт України. Безпечність промислових навантажувачів. Навантажувачі з автоматичним керуванням та їхні системи (EN 1525:1997, IDT) ДСТУ EN 1525:2008, Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ (Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики), 2011. – 14с.

6. Г. Аніщенко, Г. Вишневецький, О. Григоров, Н. Петренко, Національний стандарт України. Майданчики для операторів підвісні. Вимоги безпеки. Розрахунки конструкції, критерії стійкості, вимоги до конструкції, випробування (EN 1808:1999, IDT) ДСТУ EN 1808:2007, Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ (Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики), 2012. – 62с.

7. Анищенко Г.О. Построение численных решений задач теории ползучести / Г.О. Анищенко, Ю.В. Ромашов // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Х: НТУ «ХПІ». – 2012. –№2. –С.10–22. 

8. Аніщенко Г.О. Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах статичного та циклічного руйнування / Г.О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХ міжнар. наук. – практ. конф., 15-17 травн. 2012 р.: тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – Ч.1. – С. 41.

9. Анищенко Г.О. Особенности преподавания теоретической механики и сопротивления материалов иностранным студентам в НТУ «ХПИ» / Г.О. Анищенко, Д.В. Лавинский // Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и перспективы: Междунар. науч.-метод. конф. – Х: НТУ «ХПІ», 2013. –С.116–118.

10. Аніщенко Г.О. Вплив параметрів циклічного навантаження на динамічну повзучість пластин / Г.О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІ міжнар. наук. – практ. конф., 29-31 травн. 2013 р. : тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – Ч.1. – С. 29.

11. Аніщенко Г.О. Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах циклічного навантаження/ Г.О. Аніщенко // Вісник НТУ „ХПІ”, Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2013. – №58(1031). – С. 16 – 23.

12. Аніщенко, Г.О. Основи комп’ютерного лабораторного практикуму з теоречної механіки : навч. посібник / Г.О. Аніщенко, О. К. Морачковський. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 80 с. – на укр. мові.

13. Аніщенко Г.О. Чисельні дослідження повзучості та довготривалої міцності пластин при вигині / Г. О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІІ міжнар. наук. – практ. конф., 15-17 жовт. 2014 р. : тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – Ч.1. – С. 35.

14. Аніщенко, Г.О. Комп’ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки: навч. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 104 с. – на укр. мові.

15. Аніщенко Г. О. Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами / Г. О. Аніщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІІІ міжнар. наук. – практ. конф., 20-22 травня Харків 2015 р. : тези доп. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – Ч.1. – С. 36.

16. Аніщенко Г.О. Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами / Г.О. Анищенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х: НТУ «ХПІ». – 2015. –№55 (1164). –С.26–31.

Задание по лабораторным

Доцент
Аніщенко Г.О.
ІТ фак Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики руху точки
Theory_Lab_1 Program kdm_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики руху системи тіл
Theory_Lab_2 Program kdm_Lab_2
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів тіл
Theory_Lab_3 Program kdm_Lab_3
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Theory_Lab_4 Program kdm_Lab_4
Аналітичне и комп’ютерне моделювання динаміки точки
din Theory_Lab 1 din Program kdm_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби моделювання динаміки тіл
din Theory_Lab_2 din Program kdm_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання динаміки механічних систем
din Theory_Lab_3 din Program kdm_Lab_3
Моделювання динаміки механічних систем методами аналітичної механіки
din Theory_Lab_4 din Program kdm_Lab_4

 

Доцент
Аніщенко Г.О.
ЕМ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Аналітичне та комп’ютерне моделювання динаміки точки
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3

Программный пакет KIDYM используемый для запуска .kdm файлов

Для ЕМ факультету

Для МШ факультету

Для ИТ факультету

Посібники по теор. мех.

Всі посібники одним архівом

Бажано до прочитання

Dinamika.Kaftaryan_Teor.mehanika

Uchebnik_Pavlovskogo_1

Uchebnik_Pavlovskogo_2