Бєломитцев Андрій Сергійович

Belomytsev

Рік народження: 27.02.1955

Спеціальність: динаміка польоту і управління

Кваліфікація: інженер-дослідник, ХПІ (1978 р.)

Науковий ступінь: кaндідат технічних наук (1987 р.)

Вчене звання: доцент по теоретичній механіці (1991 р.)

Посада: доцент (1990 р.)


Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Бєломитцев А.С. Короткий курс теоретичної механіки. Динаміка : Тексти лекцій . – Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. – 88 с. – Рос. мовою.

Бєломитцев А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій для студ. бакалаврських напрямів 6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050502 – “Інженерна механіка”, 6.050503 – “Машинобудування” машинобудівного факультету / А. С. Бєломитцев. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – 126 с.

Завдання до лабораторних

Доцент
Бєломитцев А.С.
МШ
фак
Комп’ютерне та аналітичне дослідження рівноваги твердого тіла та системи тіл під дією плоскої системи сил
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи Program kdm_Lab_2  Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Доцент
Бєломитцев А.С.
МШ
фак
Компьютерное и аналитическое исследование динамики материальной точки
Theory_Lab_1 Program kdm_Lab_1
Компьютерное и аналитическое исследование динамики механической системы                                    Program kdm_Lab_2
Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки матеріальної точки
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5

Программный пакет KIDYM используемый для запуска .kdm файлов

Для МШ-1,2,5,6; НТ-1 факультету

Для МШ-4; НТ-4 факультету

Лекції з теоретичної механіки

Статика та кінематика

Динаміка