Бєломитцев Андрій Сергійович

Belomytsev

Рік народження: 27.02.1955
Спеціальність: динаміка польоту і управління
Кваліфікація: інженер-дослідник, ХПІ (1978 р.)
Науковий ступінь: кaндідат технічних наук (1987 р.)
Вчене звання: доцент по теоретичній механіці (1991 р.)
Посада: доцент (1990 р.)


Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Публікації статей:

  1. Беломытцев А.С. Нелинейные колебания ротора на радиально-упорных шарикоподшипниках / Филипковский С.В., Беломытцев А.С. // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2014): труды междунар. науч.-техн. конф., 28-31 мая 2014г. Харьков: национ. ун-т им. Каразина, 2014. – С. 396-399.
  2. Беломытцев А.С. Нелинейные колебания ротора на радиально-упорных шарикоподшипниках / А.С. Беломытцев, С.В. Филипковский, // Вестник ХНАДУ: сб. научн. тр. – Харьков : ХНАДУ. – 2014. – Вып. 64. – С.66–73.
  3. Беломытцев А. С. Исследование колебаний нелинейных систем / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 11-20.
  4. Морачковский О.К. Теория и практика построения уравнений дискретных электро-механических систем / О. К. Морачковский, А.С. Беломытцев, Е.И. Дружинин, // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 4 (87). – С. 20-28.
  5. Бєломитцев А. С. Алгоритм дослідження поведінки нелінійних систем / А. С. Бєломитцев, Є. І. Дружинін, О. К. Морачковський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 16-19.
  6. Беломытцев А. С. Моделирование динамики гидромеханических силовых передач транспортных машин / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2017 р., м. Харків. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 174-177.

Бєломитцев А.С. Короткий курс теоретичної механіки. Динаміка : Тексти лекцій . – Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. – 88 с. – Рос. мовою.

Бєломитцев А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій для студ. бакалаврських напрямів 6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050502 – “Інженерна механіка”, 6.050503 – “Машинобудування” машинобудівного факультету / А. С. Бєломитцев. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – 126 с.

Осінній семестр
Весняний семестр
Тексти лекцій