Дружинін Євген Іванович

Druginin
Контакти:
druzhinin_e_i@ukr.net
druzhinin.e.i@gmail.com
Рік народження: 01.01.1952
Спеціальність: динаміка польоту і управління
Кваліфікація: інженер-дослідник, ХПІ (1976 р.)
Науковий ступінь: кaндидат технічних наук (1984 р.)
Вчене звання: доцент по теоретичній механіці (1987 р.)
Посада: доцент (1986 р.)

Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Публікації статей:

    Scholar; Репозитарий; Репозітарій;

  1. Беломытцев А.С. Дослідження динаміки гідромеханічних силових передач на базі системи комп’ютерної алгебри / Є. І. Дружинін, А. С. Бєломитцев // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 63 (1036). – С. 47-54.
  2. Дружинин Е.И. Моделирование электрических и электромеханических процессов на основе системы компьютерной алгебры / Е.И. Дружинин // ISSN: 2226-9266 Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – Харків: ХНАДУ, 2014. – №6. – С. 110-116.
  3. Беломытцев А. С. Исследование колебаний нелинейных систем / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 11-20.
  4. Андреев Ю.М. Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа / Ю. М. Андреев, Е. И. Дружинин, А. А. Ларин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198). – С. 27-31.
  5. Драгун С.В. Определение волн давления и скорости рабочей жидкости в магистралях гидрообъемных приводов силовых передач машин / С.В. Драгун, Е.И. Дружинин // Машиностроение. – 2016. – № 17. – С. 32-38.
  6. Морачковский О.К. Теория и практика построения уравнений дискретных электро-механических систем / О. К. Морачковский, А.С. Беломытцев, Е.И. Дружинин, // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 4 (87). – С. 20-28.
  7. Бєломитцев А. С. Алгоритм дослідження поведінки нелінійних систем / А. С. Бєломитцев, Є. І. Дружинін, О. К. Морачковський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 16-19.
  8. Беломытцев А. С. Моделирование динамики гидромеханических силовых передач транспортных машин / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2017 р., м. Харків. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 174-177.

Осінній семестр. Денна форма навчання
Весняний семестр. Денна форма навчання