Дружинін Євген Іванович

Druginin

Контакти:
druzhinin_e_i@ukr.net
druzhinin.e.i@gmail.com
Рік народження: 01.01.1952
Спеціальність: динаміка польоту і управління
Кваліфікація: інженер-дослідник, ХПІ (1976 р.)
Науковий ступінь: кaндидат технічних наук (1984 р.)
Вчене звання: доцент по теоретичній механіці (1987 р.)
Посада: доцент (1986 р.)

Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Публікації статей:

    Scholar; Репозитарий; Репозітарій;

  1. Беломытцев А.С. Дослідження динаміки гідромеханічних силових передач на базі системи комп’ютерної алгебри / Є. І. Дружинін, А. С. Бєломитцев // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 63 (1036). – С. 47-54.
  2. Дружинин Е.И. Моделирование электрических и электромеханических процессов на основе системы компьютерной алгебры / Е.И. Дружинин // ISSN: 2226-9266 Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – Харків: ХНАДУ, 2014. – №6. – С. 110-116.
  3. Беломытцев А. С. Исследование колебаний нелинейных систем / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 11-20.
  4. Андреев Ю.М. Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа / Ю. М. Андреев, Е. И. Дружинин, А. А. Ларин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198). – С. 27-31.
  5. Драгун С.В. Определение волн давления и скорости рабочей жидкости в магистралях гидрообъемных приводов силовых передач машин / С.В. Драгун, Е.И. Дружинин // Машиностроение. – 2016. – № 17. – С. 32-38.

Теоретична механіка.Комп’ютерний практикум.

Завдання до лабораторних

Доцент
Дружинин Е.И.
МТ
фак
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики точки
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики тіл
Program kdm_Lab_2_1 Program kdm_Lab_2_2Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики плоскопаралельного руху тіла
Program kdm_Lab_3_1   Program kdm_Lab_3_2    Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач кінематики складного руху точки
Program kdm_Lab_4_1 Program kdm_Lab_4_2Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу плоских систем сил
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил
Program kdm_Lab_6_1 Program kdm_Lab_6_2Theory_Lab_6
Комп’ютерне дослідження руху механічної системи
din Program kdm_Lab_1 din Theory_Lab_1
Комп’ютерне дослідження малих коливань механічної системи
din Program kdm_Lab_2 din Theory_Lab_2
Динаміка точки
din Program kdm_Lab_3          din Theory_Lab_3
Доцент
Дружинін Є.І.
ЕМ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1_1 Program kdm_Lab_1_2Theory_Lab_1
Визначення характеристик руху точки та механічної системи
Program kdm_Lab_2_1 Program kdm_Lab_2_2Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил  Program kdm_Lab_3_1 Program kdm_Lab_3_2 Theory_Lab_3

Программный пакет KIDYM используемый для запуска .kdm файлов

Для EM факультету

Для MT факультету

Для TM факультету

Посібники по теор. мех.

Усі посібники одним архівом

Бажано до прочитання

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1.

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2.