Штат

Навчальний персонал:

Наметишева Любов Олександрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

завідувач навчальною лабораторією ( 205 ауд. е/к, тел. 707-61-73), освіта – вища, випускниця Харьківського інституту радіоелектроніки, працює на кафедрі з 1993 року, поширює в лабораторії інформаційні технології при виконанні студентами комп’ютерного лабораторного практикуму, має додаткові обов’язки менеджера кафедри по роботі зі студентами заочниками та НКЦ.

Смишляєв Андрій Вячеславович

IMG_22061

інженер-програміст першої категорії ( 205 ауд. е/к, тел. 707-61-73), освіта – вища, випукник кафедри “Системи інформації” НТУ ХПІ,  працює на кафедрі з 2012 року, працює над створенням сайту кафедри, поширює в лабораторії інформаційні технології при виконанні студентами комп’ютерного лабораторного практикуму, має додаткові обов’язки менеджера кафедри по роботі зі студентами заочниками та НКЦ.