Наметишева Любов Олександрівна

Наметишева Любов Олександрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

завідувач навчальною лабораторією ( 205 ауд. е/к, тел. 707-61-73), освіта – вища, випускниця Харьківського інституту радіоелектроніки, працює на кафедрі з 1993 року, поширює в лабораторії інформаційні технології при виконанні студентами комп’ютерного лабораторного практикуму, має додаткові обов’язки менеджера кафедри по роботі зі студентами заочниками та НКЦ.

 

Перелік
комп’ютерних лабораторних робіт
кафедра теоретичної механіки

133 Галузеве машинобудування Комп’ютерне та аналитичне моделювання кінематики руху точки
Theory_Lab_1 Program kdm_Lab_1
Комп’ютерне та аналитичне моделювання кінематики системы тіл
Theory_Lab_2 Program kdm_Lab_2
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів тіл
Theory_Lab_3 Program kdm_Lab_3
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Theory_Lab_4 Program kdm_Lab_4
Аналітичне и комп’ютерне моделювання динаміки точки
din Theory_Lab 1 din Program kdm_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби моделювання динаміки тіл
din Theory_Lab_2 din Program kdm_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання динаміки механічних систем
din Theory_Lab_3 din Program kdm_Lab_3
Моделювання динаміки механічних систем методами аналітичної механіки
din Theory_Lab_4 din Program kdm_Lab_4
141 Електроенергетика,
електротехніка
та електромеханіка
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язей механічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Визначення характеристик руху точок тіл механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
017 Фізична культура
та спорт
Дослідження кінематичних характеристик біомеханічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язів біомеханічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
273 Залізнодорожний
транспорт
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язей механічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Визначення характеристик руху точок тіл механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
144 Теплоенергетика Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики точки
Program kdm_Lab_1   Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики тіл
Program kdm_Lab_2_1       Program kdm_Lab_2_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики плоскопаралельного руху тіла                   Program kdm_Lab_3_1   Program kdm_Lab_3_2      Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач кінематики складного руху точки
Program kdm_Lab_4_1       Program kdm_Lab_4_2 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу плоских систем сил    Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил
Program kdm_Lab_6_1     Program kdm_Lab_6_2 Theory_Lab_6
Комп’ютерне дослідження руху механічної системи
din Program kdm_Lab_1           din Theory_Lab_1
Комп’ютерне дослідження малих коливань механічної системи
din Program kdm_Lab_2          din Theory_Lab_2
Динаміка точки
din Program kdm_Lab_3          din Theory_Lab_3
142 Енергетичне
машинобудування
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1_1       Program kdm_Lab_1_2 Theory_Lab_1
Визначення характеристик руху точки та механічної системи  Program kdm_Lab_2_1       Program kdm_Lab_2_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил
Program kdm_Lab_3_1       Program kdm_Lab_3_2  Theory_Lab_3
132 Матеріалознавство Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач статики твердого тіла
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач на рівновагу збіжної, плоскої та просторової системи сил
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач кінематики точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач динаміки точки
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
145 Гідроенергетика Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1   Theory_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Аналітичне та комп’ютерне моделювання динаміки точки
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне дослідження рівноваги твердого тіла та системи тіл під дією плоскої системи сил
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи                Program kdm_Lab_2  Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
131 Прикладна
механіка
Компьютерное и аналитическое исследование динамики материальной точки
Theory_Lab_1               Program kdm_Lab_1
Компьютерное и аналитическое исследование динамики механической системы Program kdm_Lab_2
Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки матеріальної точки
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
185 Нафтогазова
інженерія та
технології
Визначення кінематичних характеристик точки та простіших рухів тіл
Program kdm_Lab_1  Theory_Lab_1
Визначення кінематичних характеристик тіла
Program kdm_Lab_2  Theory_Lab_2
Дослідження прямолінійних коливань матеріальної точки
Program kdm_Lab_3  Theory_Lab_3
Дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_4  Theory_Lab_4
Дослідження рівноваги складеної конструкції
Program kdm_Lab_5  Theory_Lab_5
186 Видавництво
та поліграфія
Статичні характеристики сил. Умови рівноваги систем сил
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Кінематика точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Динаміка точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3