Наметишева Любов Олександрівна

Наметишева Любов Олександрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

завідувач навчальною лабораторією ( 205 ауд. е/к, тел. 707-61-73), освіта – вища, випускниця Харьківського інституту радіоелектроніки, працює на кафедрі з 1993 року, поширює в лабораторії інформаційні технології при виконанні студентами комп’ютерного лабораторного практикуму, має додаткові обов’язки менеджера кафедри по роботі зі студентами заочниками та НКЦ.

 

Перелік
комп’ютерних лабораторних робіт
кафедра теоретичної механіки

Доцент
Аніщенко Г.О.
ІТ фак Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики руху точки
Theory_Lab_1 Program kdm_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики руху системи тіл
Theory_Lab_2 Program kdm_Lab_2
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів тіл
Theory_Lab_3 Program kdm_Lab_3
Компьютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Theory_Lab_4 Program kdm_Lab_4
Аналітичне и комп’ютерне моделювання динаміки точки
din Theory_Lab 1 din Program kdm_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби моделювання динаміки тіл
din Theory_Lab_2 din Program kdm_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання динаміки механічних систем
din Theory_Lab_3 din Program kdm_Lab_3
Моделювання динаміки механічних систем методами аналітичної механіки
din Theory_Lab_4 din Program kdm_Lab_4
Профессор
Адашевский В.М
ЕМБ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язей механічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Визначення характеристик руху точок тіл механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Професор
Адашевський В.М.
ІФ
фак
Дослідження кінематичних характеристик біомеханічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язів біомеханічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Профессор
Адашевский В.М.
ТМ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Визначення реакцій в’язей механічної системи
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Визначення характеристик руху точок тіл механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Доцент
Дружинин Е.И.
МТ
фак
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики точки
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики тіл
Program kdm_Lab_2_1 Program kdm_Lab_2_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання кінематики плоскопаралельного руху тіла
Program kdm_Lab_3_1   Program kdm_Lab_3_2    Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач кінематики складного руху точки
Program kdm_Lab_4_1 Program kdm_Lab_4_2 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу плоских систем сил
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил
Program kdm_Lab_6_1 Program kdm_Lab_6_2 Theory_Lab_6
Комп’ютерне дослідження руху механічної системи
din Program kdm_Lab_1 din Theory_Lab_1
Комп’ютерне дослідження малих коливань механічної системи
din Program kdm_Lab_2 din Theory_Lab_2
Динаміка точки
din Program kdm_Lab_3          din Theory_Lab_3
Доцент
Дружинін Є.І.
ЕМ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1_1 Program kdm_Lab_1_2 Theory_Lab_1
Визначення характеристик руху точки та механічної системи
Program kdm_Lab_2_1 Program kdm_Lab_2_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне вирішення задач на рівновагу просторових систем сил  Program kdm_Lab_3_1 Program kdm_Lab_3_2  Theory_Lab_3
Доцент
Лавінський Д.В.
ЕМ
фак
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач статики твердого тіла
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач на рівновагу збіжної, плоскої та просторової системи сил
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач кінематики точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач динаміки точки
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне моделювання задач динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Доцент
Аніщенко Г.О.
ЕМ
фак
Дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерні та аналітичні засоби для визначення реакцій в’язів систем тіл
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Аналітичне та комп’ютерне моделювання динаміки точки
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Доцент
Бєломитцев А.С.
МШ
фак
Комп’ютерне та аналітичне дослідження рівноваги твердого тіла та системи тіл під дією плоскої системи сил
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи Program kdm_Lab_2  Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Доцент
Бєломитцев А.С.
МШ
фак
Компьютерное и аналитическое исследование динамики материальной точки
Theory_Lab_1 Program kdm_Lab_1
Компьютерное и аналитическое исследование динамики механической системы                                    Program kdm_Lab_2
Theory_Lab_2
Комп’ютерне та аналітичне дослідження кінематики точки та механічної системи
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки матеріальної точки
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Комп’ютерне та аналітичне дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Доцент
Ромашов Ю.В.
ТМ
фак
Визначення кінематичних характеристик точки та простіших рухів тіл
Program kdm_Lab_1  Theory_Lab_1
Визначення кінематичних характеристик тіла
Program kdm_Lab_2  Theory_Lab_2
Рівновага довільної плоскої системи сил
Program kdm_Lab_3  Theory_Lab_3
Рівновага системи тіл
Program kdm_Lab_4  Theory_Lab_4
Равновесие пространственной системы сил
Program kdm_Lab_5  Theory_Lab_5
Динаміка матеріальної точки
din Program kdm_Lab_1  din Theory_Lab_1
Теореми про зміну кількості руху та кінетичного моменту
din Program kdm_Lab_2  din Theory_Lab_2
Теорема про зміну кінетичної енергії
din Program kdm_Lab_3  din Theory_Lab_3
Рівняння Лагранжу 2-го роду
din Program kdm_Lab_4  din Theory_Lab_4
Малі коливання механічної системи
din Program kdm_Lab_5  din Theory_Lab_5
Доцент
Лавінський Д.В.
ФТ
фак
Дослідження кінематичних характеристик руху точки в декартових та натуральних координатах
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Дослідження кінематики плоского руху системи твердих тіл
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Дослідження прямолінійних коливань матеріальної точки
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Доцент
Лавінський Д.В.
ФТ
фак
Дослідження кінематичних характеристик руху точки в декартових та натуральних координатах
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
Дослідження кінематики плоского руху системи твердих тіл
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Дослідження прямолінійних коливань матеріальної точки
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3
Дослідження динаміки механічної системи
Program kdm_Lab_4 Theory_Lab_4
Дослідження рівноваги складеної конструкції
Program kdm_Lab_5 Theory_Lab_5
Доцент
Лавінський Д.В.
ФТ
фак
Статичні характеристики сил. Умови рівноваги систем сил
Program kdm_Lab_1 Theory_Lab_1
3,4 спец-сть Кінематика точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_2 Theory_Lab_2
Динаміка точки та твердого тіла
Program kdm_Lab_3 Theory_Lab_3