НМКД

Навчально-методичний комплекс дисциплін,
які викладаються кафедрою

Програмування верстатів з числовим програмним керуванням
Онови наукових досліджень
Технологічні основи машинобудування
Прогресивні методи обробки матеріалів
Автоматизований електропривод
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Пристрої та системи автоматизації верстатів
Інтегровані виробничі системи
Інтегровані системи управління автоматизованим виробництвом
Комп_ютерні технології в машинобудуванн
Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення
Інформаційні технології в машинобудуванні
Проектування технологічної оснастки
Технологічна оснастка
Гнучке автоматизоване виробництво
Гнучки виробничи системи
Технологія автоматизованого машинобудівного виробництва
Технологія ремонту та обробки типових деталей
CALS-технології в машинобудуванні
Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні
Системи САМ/САЕ
Інтегровані та комп'ютерні технології в машинобудуванні
Автоматизація складального виробництва
Верстатні пристрої
Технологічні процеси складання виробів машинобудування
Автоматизоване металорізальне устаткування Ч.1
Автоматизоване металорізальне устаткування Ч.2
Експлуатація та обслуговування металорізального обладнання
Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів
Проектування кінематики металорізальних верстатів
Обладнання та транспорт механообробних цехів
Автоматизація виробничих процесів
Механізація та автоматизація технологічних процесів
Металорізальні верстати
Агрегатні верстати та автоматичні лінії
Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК
Інформатика
Системи автоматизованої підготовки управляючих програм
Технологія верстатобудування, ремонт та модернизацiя верстатiв
Теорія Інформаії
Технологія вимірювання і прилади