Склад кафедри

 

Пермяков Олександр Анатолійович

завідувач кафедри, професор, д.т.н.

Google Scholar

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202917499

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Гасанов Магомедємін Ісамагомедович

проректор з науково-педагогічної роботи, професор, д.т.н

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Гасанов М.И.

Степанов Михайло Сергійович

професор, д.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

 

Добротворський Сергій Семенович

професор, д.т.н.

Google Scholar

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Добротворский С.С.

Клочко Олександр Олександрович

професор, д.т.н.

Google Scholar

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Набока Олена Володимирівна

професор, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Фадєєв Валерій Андрійович

професор, д.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Фесенко Анатолій Володимирович

професор, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Фесенко А.В.

Хавін Геннадій Львович

професор, д.т.н.

Google Scholar

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

 Хавин Г.Л.

Яковенко Ігор Едуардович

професор, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

 Яковенко И.Э.

Басова Євгенія Володимирівна

доцент, к.т.н.

Google Scholar

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Добровольська Людмила Георгіївна

доцент, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Добровольская Л.Г.

Котляр Олексій Віталійович

доцент, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Євсюкова Фатіма Магометбіевна

доцент

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Евсюкова Ф.М.

Іванова Марина Сергіївна

доцент, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Иванова М.С.

Рузметов Андрій Русланович

доцент, к.т.н.

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Рузметов А.Р.

Сліпченко Сергій Євгенович

старший викладач

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

Слипченко С.Е.

Скидан Наталія Павлівна

старший викладач

Электронный репозитории НТУ “ХПИ” (eNTUKhPIIR)

 

Скидан Н.П.

Іванова Зінаїда Миколаївна

інженер I категорії

Танасевська Олена Віталіївна

інженер I категорії

Кулик Григорій Іванович

завідувач навчальної лабораторії

Кулик Г.И.

Іванов Сергій Олександрович

майстер виробничого навчання

Захарова Любов Олексіївна

технік