Вісник НТУ «ХПІ»


общая_новая_А4 (1)Серія: Технології в Машиностроении.

Серія: Методи в машинобудуванні

ISSN 2079-004Х.

Державне видання Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики України КВ Ні 5256 від 2 липня 2001.


Проблематика: У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок в області технології машинобудування металорізального обладнання, оснащення, засобів автоматизації.

Рік заснування: 2001.

Збірник виходить українською та російською мовами.

Індексація журналу: журнал включений в Періодичний Довідник Ульріха, індексується в Google Академія.

Вісник в Бібліометріке української науки.

IndexCopernicus

Редколегія та редакційна рада.

Правила оформлення статей.


Номери Вісник:

2016

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2016. — No 33 (1205). — 166 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2016. — No 5 (1177). — 118 с.

2015

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2015. – No 40 (1149). – 128 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2015. – No 4 (1113). – 216 с.

2014  Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2014. — No 42 (1085). — 220 с.
2012  Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2012. — No 53 (959). — 180 с.
2011  Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2011. — No 40. — 210 с.
2010

 Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 24. — 136 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 25. — 144 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 40. — 124 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 41. — 134 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 49. — 164 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 53. — 158 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2010. — No 54. — 156 с.

2009

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2009. — No 1. — 112 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2009. — No 2. — 124 с.

2008

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2008. — No 4. — 160 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2008. — No 22. — 112 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2008. — No 23. — 116 с.

2007

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2007. — No 1. — 144 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2007. — No 17. — 124 с.

2006 Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2006 — No 18. — 130 с.
2005

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2005. — No 12. — 137 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2005. — No 39. — 137 с.

2004

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2004. — No 28. — 170 с.

Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2004. — No 44. — 192 с.

2003 Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2003. — No 16. — 170 с.
2002 Сборник научных трудов. Серия: Технологии в машиностроении. — Х.: НТУ «ХПИ». — 2002— No 19. — 180 с.