Історія

Кафедрою теоретичних основ електротехніки в різні роки керували проф. В.Л. Бенін, доценти Ю.Р. Дрикер, П.М. Єгоров, В.П. Самсонов, д-р техн. наук, проф. О.Л. Резинкін. Нині кафедрою завідує д-р техн. наук М.М. Резинкіна. Досягнення колективу кафедри в науці складаються з фундаментальних робот з електротехніки проф. П. П. Копняєв, розробок з операційного числення О.М. Ефроса, основоположних робот з автоматичного регулювання частоти електричних станцій в енергосистемах СРСР та України проф. В. Л. Беніна, розробки прикладної теорії систем керування та діагностики дизель-електричних агрегатів проф. А. М. Борисенка, участі в міжнародних космічних проектах під керівництвом ст. наук. співроб. М. М. Глибицького. В даний час основні наукові дослідження кафедри пов'язані з математичним та фізичним моделюванням електрофізичних процесів в різних середовищах під впливом електромагнітних полів для вирішення проблем електромагнітної та біоелектромагнітної сумісності.

Кафедра ТОЕ проводить навчання студентів семи факультетов по таким курсам: «Теоретичні основи електротехніки», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Технічна електродинаміка», «Загальна електротехніка», «Теорія електричних та електронних кіл». Дисципліни кафедри складають фундаментальну основу підготовки фахівців електротехнічного профілю. Щорічно на кафедрі навчається більше тисячі студентів.

В рамках бюджетної тематики кафедра проводить дослідження у сфері електромагнітної сумісності та стійкості технічних об’єктів до дії потужних електромагнітних полів, а також дослідження електрофізичних процесів у нелінійних середовищах під впливом імпульсних електромагнітних полів.