Історія кафедри

Кафедра була організована у 1944 р. в Харківському
хіміко-технологічному інституті ім. С.М. Кірова.
Григорій Лазаревич Юхновський
був її беззмінним керівником до 1966 р.

Багато років науково-дослідна діяльність кафедри була присвячена одержанню нових синтетичних плівкотвірних речовин з метою створення високоякісних покриттів і економії або повної заміни рослинних олій.

З метою залучення до викладацької роботи кадрів високої кваліфікації та поглиблення практичної підготовки фахівців у 1988 р. Було відкрито філіал кафедри в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України. Такі філіали були організовані на Дніпропетровському лакофарбовому заводі, підприємстві «Лакофарбпокриття», м. Харків.

З 1991 р. по 2018 р. кафедру технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів очолював д.х.н., проф. А.М.Каратєєв. На кафедрі було розгорнуто новий науковий напрямок по розробці та впровадженню в виробництво екологічно чистих лакофарбних матеріалів і олігомерів багатофункціонального призначення.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється з 1956 р.