Історія кафедри

Кафедра була організована у 1944 р. в Харківському
хіміко-технологічному інституті ім. С.М. Кірова.
Григорій Лазаревич Юхновський
був її беззмінним керівником до 1966 р.

Багато років науково-дослідна діяльність кафедри була присвячена одержанню нових синтетичних плівкотвірних речовин з метою створення високоякісних покриттів і економії або повної заміни рослинних олій.

З метою залучення до викладацької роботи кадрів високої кваліфікації та поглиблення практичної підготовки фахівців у 1988 р. Було відкрито філіал кафедри в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України. Такі філіали були організовані на Дніпропетровському лакофарбовому заводі, підприємстві «Лакофарбпокриття», м. Харків.

З 1991 р. кафедру технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів очолює д.х.н., проф. А.М.Каратєєв. З його приходом на кафедру розгорнуто перспективний новий науковий напрямок по розробці та впровадженню в виробництво екологічно чистих лакофарбних матеріалів і олігомерів багатофункціонального призначення. А.М.Каратєєв трансформував свої наукові розробки в негорючі лакофарбні матеріали, а також в розробку вихідних продуктів для відтворення водорозчинних матеріалів

З 2008 р. і по теперішній час під керівництвом проф. А.М. Каратєєва проводиться новий цикл наукових досліджень (Green Chemistry) по застосуванню СО2 як мономера у надкритичному стані для одержання нового класу мономерів, олігомерів, лінійних і сітчастих гомо- і кополімерів на основі хімічної переробки біомаси – пентози.

Велике значення для організації науково-дослідної роботи на кафедрі в останнє десятиліття мало впровадження методики, спрямованої на залучення до неї вчених інших структурних підрозділів НТУ «ХПІ», науковців і спеціалістів зарубіжних країн. З метою навчання і виховання наукової зміни до виконання НДР залучаються студенти. На кафедрі відпрацьоване проведення щомісячних наукових семінарів і консиліумів.

Студенти кафедри приймають участь в республіканських Олімпіадах. Кафедра багаторазово представляла на Республіканських виставках свої новітні науково-технічні розробки з категорії ЛФМ та ХТС (холодно – твердіючих сумішей) і має дипломи І ступеня, золоту медаль та Диплом Всеукраїнського конкурсу – виставки: „Кращий вітчизняний товар 2008 року” – формувальні композити для ливарного виробництва.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється з 1956 р.