Наука

Наукова діяльність кафедри – це дослідження в області хімії та технології полімерів полімеризаційного і поліконденсаційного типів, створення нових видів плівкоутворювальних речовин і лакофарбових матеріалів (ЛФМ) на їх основі для покриттів, що забезпечують високоефективний, довговічний, антикорозійний захист об’єктів різного призначення.

Напрямки наукової роботи на кафедрі:
– Створення нових видів екологічно повноцінних лакофарбових і полімерних композиційних матеріалів на основі відновлюваної сировини України – пентозани (фурфурол, фурфурілового спирту, фурфурілгліцідний ефір та їх похідні)
– Синтез нових функціональних мономерів, олігомерів і сітчастих полімерів на їх основі.
-Гетероциклічні азотвмісні сітчасті полімери: призначені для отримання термо – і теплостійких лакофарбових покриттів з високою твердістю і зниженою горючістю. Полімери на основі малеіміда, гідантоїну та їх похідних.
– Оліго-(полі)-естери: досліджуються способи одержання оліго-(полі)-естерів з регульованою структурою і заданими властивостями для ЛФМ з високим сухим залишком.
Кафедра проводить науково-дослідні роботи з госпдоговірної тематики (промисловими підприємствами та приватними фірмами) з проектування і створення нових виробництв.
Розробка технологій та видача ТЗ, технологічної схеми виробництва, технологічного регламенту, технологічних інструкцій по кожному робочому місцю, навчання персоналу, випуск дослідно-промислових партій.
У промисловість впроваджено ряд наукових розробок:
– прогресивна технологія синтезу алкідних смол з новою компоновкою обладнання;
– екологічно чиста технологія синтезу октоатних сикативів (без стічних вод і газових викидів);
– створено виробництво водно-дисперсійних силікатних ЛКМ – фасад – інтер’єр – на основі     модифікованого рідккого скла, які не поступаються ЛФМ на основі акрилатних дисперсій;
– біоциди для ЛКМ і як активні дезінфектанти для сільського господарства;
– розроблені технологічні процеси закріплювачів для ливарних форм і стрижнів на основі рідинно-скляних композицій «АЦЕГ»;
– розроблений технологічний процес холодно-твердіючих сумішей (ХТС) для ливарного виробництва які не містять у своєму складі отруйних, або токсичних речовин типу фенолів, альдегідів, карбамідо-формальдегідних смол і т.п.

Всі розробки є принципово новими і захищені патентами України.