Бакалавр

денне/ заочне навчання
1. Вступ до спеціальності.
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
2. Основи колориметрії
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
3. Хімія і фізика пігментів.
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
4.Теоретичні основи хімії високомолекулярних сполук
д.х.н., професор Каратєєв А.М.
5. Основи технології виробництва високомолекулярних сполук
д.х.н., професор Каратєєв А.М.

6. Композиційні полімерні матеріали у машинобудуванні
д.х.н., професор Каратєєв А.М.
7. Відновлювальна сировина України
д.х.н., професор Каратєєв А.М.
8. Основи фізики високомолекулярних сполук
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
9. Інструментальні методи хімічного аналізу
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
10. Фізіко-хімія формування полімерних покрить
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
11. Основи фізико-хімії та технології наповнених лакофарбових матеріалів
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.

12. Колоїдна хімія полімерних дисперсних систем
к.х.н., доцент Нескорожена Г.Д.
13. Хімія та технологія плівкоутворювачів.
к.х.н., доцент Нескорожена Г.Д.
14. Художні та друкарські фарби
к.х.н., доцент Нескорожена Г.Д.
15. Обладнання виробництва лакофарбової продукції.
к.х.н., доцент Корягін А.Г.
16. Основи проектування хімічних виробництв
к.х.н., доцент Корягін А.Г.
17. Хімічне матеріалознавство у галузі
к.х.н., доцент Корягін А.Г.