Магістр (1,4 роки навчання)

денне/ заочне навчання

Теоретичні основи технологій галузі
д.х.н., професор Каратєєв А.М.
Сучасні технології в галузі
д.х.н., професор Каратєєв А.М.
Стандартизація та сертифікація продукції в галузі
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
Матеріали та речовини для сучасних технологій
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
Природоохоронні технології в галузі
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
Міжнародний досвід та підходи до контролю якості лакофарбової продукції
к.х.н., професор Гуріна Г.І.
Основи наукових досліджень
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
Питання оптимізації рецептур та технологічних процесів у виробництві сучасних лакофарбових матеріалів
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
Хімія та технологія лакофарбових покрить, проектування виробництв їх одержання
д.х.н., доцент Крамаренко В.Ю.
Хімія, технологія та проектування екологічних плівкоутворювальних систем
к.х.н., доцент Нескорожена Г.Д.
Екологічноповноцінні лакофарбові матеріали
к.х.н., доцент Нескорожена Г.Д.
Рециклінг та ресурсозбереження в галузі
к.х.н., доцент Корягін А.Г.