Детальніше про спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», ОП «Енергетика»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціалізація (блок дисциплін)
«Комп’ютерна інженерія енергетичного обладнання»

Мета підготовки – майбутній фахівець буде:

 • знати конструкції енергетичного обладнання, його призначення та особливості обслуговування і експлуатації;
 • виконувати комп’ютерне проектування елементів енергетичного обладнання;
 • створювати і використовувати свої комп’ютерні програми та користуватися відомими сучасними програмними комплексами для моделювання та виконання теплових розрахунків робочих процесів енергетичного обладнання.

Зміст підготовки включає загальну і спеціальну (фахову) підготовку.

 • У межах загальної підготовки студентам надають фундаментальні знання з вищої математики, фізики, хімії, а також з гуманітарних складових: української і іноземної мови, історії і культури України, філософії, правознавства, екології тощо.
 • Спеціальна (фахова) підготовка надає знання щодо тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, теоретичної механіки, конструкційних матеріалів, електротехніки та інших дисциплін.
 • Профільна підготовка за блоком дисциплін «Комп’ютерна інженерія енергетичного обладнання» надає знання:
 • з програмування та комп’ютерного моделювання і проектування сучасного енергетичного обладнання;
 • з конструкцій парових і газових турбін, газотурбінних двигунів, промислового та енергетичного теплообмінного обладнання, аналізу та розуміння термогазодинамічних процесів в цьому обладнанні;
 • вміння використовувати отримані знання для проектувальних розрахунків енергетичного обладнання з використанням сучасних комп’ютерних програмних комплексів;
 • з розуміння принципів роботи і експлуатації теплових, атомних, сонячних та вітроелектростанцій;
 • вміння розраховувати теплові схеми електростанцій в цілому і окремого їх обладнання.

Комп’ютерна підготовка дозволяє студентам отримати необхідні навички програмування і вміння користуватися сучасним математичним забезпеченням для автоматизованого проектування складних технічних систем і енергетичного обладнання.

Закріплення отриманих компетентностей відбувається шляхом навчальної практики, яка проводиться:

 • на турбінних заводах в конструкторських бюро та цехах з сучасним станочним обладнанням з програмним управлінням;
 • в філії компанії «SoftInWai» (США) де створюється та використовується найсучасніше програмне забезпечення для турбобудівної та ракетної галузей.
 • на електростанціях де використовується сучасне теплоенергетичне устаткування;
 • на підприємствах комунальної енергетики з модерним високоекологічним обладнанням.

Випускники – бакалаври з енергетичного машинобудування знаходять застосування своїм знанням на підприємствах енергетичного машинобудування, конструкторських і проектних організаціях, інноваційних міжнародних компаніях, електростанціях, на підприємствах комунальної енергетики, газоперекачувальних та газовидобувних компаніях, а також мають можливість вступити на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціалізація (блок дисциплін) «Комп’ютерні технології енергетичного обладнання»

Мета підготовки – майбутній фахівець буде знати:

 • конструкції, особливості експлуатації та регулювання парових турбін і газотурбінних двигунів;
 • вміти проектувати проточні частини турбомашин та розробляти сучасні програмні продукти для їх проектування;
 • виконувати комп’ютерне моделювання робочих процесів в енергетичному обладнанні і теплового стану його елементів;
 • отримає навички теоретичних та експериментальних наукових досліджень в галузі енергетики.

Зміст підготовки включає в основному фахову профільну підготовку.  За блоком дисциплін «Комп’ютерні технології енергетичного обладнання» студенти отримають знання, які гарантують:

 • успішне виконання робіт з розрахункових досліджень з вдосконалення та оптимального проектування проточних частин турбін і систем охолодження газових турбін, зокрема з використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування;
 • отримання навичок і вміння розробляти власні програмні продукти для аналізу та оптимального проектування високоефективних конструкцій енергетичного обладнання;
 • отримання навичок роботи з сучасними програмними комплексами світового рівня призначеними для моделювання, аналізу та оптимального проектування турбомашин;
 • отримання навичок керівника з виконання монтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт на теплових і атомних електростанціях, підприємствах комунальної енергетики в рамках розв’язання актуальних задач модернізації турбінного устаткування та іншого енергетичного обладнання;
 • отримання навичок з організації, планування та виконання наукових досліджень з метою підвищення ефективності енергетичного обладнання.

 

Високий рівень підготовки дозволяє випускникам – магістрам з енергетичного машинобудування починати свою трудову діяльність на посадах інженерів та наукових співробітників на підприємствах енергетичного машинобудування в наукових і науково-дослідних інститутах, конструкторських і проектних організаціях, в інноваційних міжнародних компаніях, в газовидобувних та газотранспортних компаніях, а також на підприємствах комунальної енергетики з гарантією подальшого посадового і творчого зростання.

За бажанням, випускники–магістри можуть продовжити своє навчання та вдосконалити свої наукові здібності і навички в аспірантурі кафедри турбінобудування з гарантією подальшого захисту дисертації і можливістю працевлаштування в НТУ «ХПІ», ІПМАШ НАН України, або в інноваційній компанії «SoftInWai» (США).

Провідні організації, з якими співпрацює кафедра: інноваційна компанія SoftInWay (США), АТ «Турбоатом», м.Харків, Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», м. Харків, ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, м. Полтава, АТ НТП «Укрпроменерго», м. Харків, ВАТ «ІНСОЛАР-КЛІМАТ”, м. Харків, теплові міські комунальні пункти, газовидобувні та газотранспортні компанії, теплові та атомні електростанції України.

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:
Доцент Авдєєва Олена Петрівна: тел .: 066-915-14-01
Доцент Михайлова Ірина Олександрівна: тел .: 057-707-68-25
068-953-50-54

Потрібні предмети для ЗНО
Українська мова, Математика. Фізика або Англійська мова
Для зарахування на контракт
Українська мова Історія Математика або Географія

 

Блок газоперекачувальної станції
Енергетичне обладнання машинних залів «Харківської ТЕЦ-5»