Аспірантура

Кафедра турбінобудування НТУ «ХПІ» здійснює підготовку докторів філософії (PhD) зі спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-наукова програма «Енергетичне машинобудування»

Навчальний план

Дисципліни вільного вибору по  кафедрі турбінобудування

Назва дисципліни силабуси
2.1.3_Оптимальне проектування в турбінобудуванні завантажити
2.1.4_Теплофізичний експеримент завантажити
2.1.5_Сучасні методи аналізу аеродинамічних процесів в решітках турбомашин завантажити
2.1.6_Системи охолодження роторів та опор газових турбін завантажити

Всього дисципліни вільного вибору 36.

Силабуси обовязкових дисципліни

Більш детальну  інформаціюдивіться  на сайті відділу аспірантури докторонтури НТУ «ХПІ».

Наші аспіранти