Кафедра сьогодні

У теперішній час, коли в економіці України головним пріоритетом стають високі технології та науковомістка продукція, основою її успішного розвитку є інтелект, освіта та наука.

Кафедра турбінобудування Національного технічного університету «ХПІ» є однією із провідних в університеті та готує фахівців, здатних творчо вирішувати складні наукові та інженерні проблеми, за трьома спеціалізаціями: «Турбіни», «Газотурбінні установки і компресорні станції» та «Теплофізика».

Наукові дослідження та навчальний процес на кафедрі проводять 4 професора, доктора технічних наук, серед яких 2 – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 професора, кандидата технічних наук, 3 доцента, кандидата технічних наук, 2 старших викладача та 5 висококваліфікованих інженерів. На 1-6 курсах навчається 205 студентів. Очолює кафедру доктор технічних наук Усатий Олександр Павлович.

 

Усатий Олександр Павлович

Завідувач кафедри,

доктор технічних наук, с.н.с.

До складу кафедри входять навчальна лабораторія, науково-дослідна лабораторія аеродинамічних та теплофізичних процесів, а також два обчислювальних центра: центр для студентів 1-4 курсів та обчислювальний центр дипломного проектування.

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за бюджетною тематикою і за господарськими договорами з промисловими підприємствами України у двох напрямах, а саме: підвищення економічність і підвищення надійності парових та газових турбін.

Враховуючи суттєвий внесок кафедри турбінобудування у розвиток енергетичного машинобудування України, можливості обладнання науково-дослідної лабораторії для подальшого удосконалення турбомашин Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 665-р науково-дослідний комплекс експериментальних установок із вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах НТУ «ХПІ» внесено МОН України до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне Надбання.

Наукове значення об’єкту визначається передовими в Україні і в світі напрямами експериментальних і теоретичних досліджень турбомашин, що проводяться на його базі. Ведуться газодинамічні дослідження, які визначають основні принципи проектування парових турбін великої одиничної потужності, газових турбін та газотурбінних двигунів різного призначення і дослідження теплофізичних проблем турбінобудування, що дають можливість вирішувати проблеми термічної маневреності і експлуатаційної надійності парових та газових турбін.