Дистанційне навчання

Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» № 454 ОД від 15 жовтня 20120 р.
щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання на кафедрі турбінобудування вводиться наступний графік проведення лабораторних і практичних занять та консультацій
викладачами кафедри на період з 01.12.20р. по 20.12.20р.

Програми дистанційного навчання на період карантину

с 12.03.20 по 04.04.20 и с 06.03.20 по 24.04.20 квітня

Курс Группа Дисциплина Викладач Програми дистанційного навчання
с 12.03.20 по 04.04.20 с 06.04.20 по 24.04.20
2 Е-518в,
Е-518г (студ каф. ТЕТ)
Комп’ютерні технології в проектуванні Доц. Михайлова І.О. зберегти 08.05.2020 зберегти
Е-418г Е-518в Основи програмування інженерних задач в енергетиці. Ч2 Доц. Авдєєва О.П. зберегти зберегти
Е-418г Тепломасообмін. Ч1 Проф. Тарасов О.І. зберегти зберегти
Е-518в Тепломасообмін. Ч1 Проф. Тарасов О.І. зберегти зберегти
3 Е-417г Газодинаміка турбомашин Ч2 Проф. Гнесін В.І. зберегти зберегти
Е-517в Газодинаміка турбомашин Ч2 Проф. Гнесін В.І. зберегти зберегти
Е-417г, Е-517в Курсова робота по дисципліні «Газодинаміка турбомашин» Доц. Колодяжна Л.В. зберегти зберегти
Е-517в Теорія парових і газових турбін. Ч1 Зав. кафедрою Усатий О.П. зберегти зберегти
Е-417г Газотурбінні установки Проф. Литвиненко О.О. зберегти 08.05.202 зберегти
Е-417
(студ. каф. ДВЗ)
Аеродинамічний експеримент в турбінобудуванні Доц. Лапузін О.В. зберегти зберегти
4 Е-416г Конструкції парових та газових турбін Доц. Лапузін О.В. зберегти зберегти
Е-416г Змінні режими парових турбін Зав. кафедрою Усатий О.П. зберегти зберегти
Е-516в Змінні режими парових турбін Зав. кафедрою Усатий О.П. зберегти зберегти
Е-416г Технологія турбінобудування Проф. Юдін Ю.О. зберегти зберегти
Е-416 Теплові і атомні електричні станції Доц. Михайлова І.О. зберегти зберегти
Е-516в Тепло- і масообміні процеси, апарати і установки Ч2 Проф. Литвиненко О.О. зберегти зберегти
Е-516в Вогнетехнічні процеси та установки Проф. Тарасов О.І. зберегти зберегти
5 Е-М419д

Е-Н419д

Е-М419к

Е-Н419к

Енергозаощаджуючі технології в енергетиці Проф. Литвиненко О.О. зберегти 08.05.2020  зберегти
Основи наукових досліджень Проф. Суботович В.П. зберегти
Основи наукових досліджень Проф. Суботович В.П. зберегти
Цифрові технології проектування і виробництва турбомашин (AxSTREAM) Зав. кафедрою Усатий О.П. зберегти зберегти
Регулювання парових та газових турбін Проф. Юдін Ю.О. зберегти 08.05.2020   зберегти
Е-М419д Е-Н419д Теплофізичні процеси у конденсаційних установка Доц. Авдєєва О.П. зберегти зберегти
Е-М419к Е-Н419к Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування Проф. Юдін Ю.О. зберегти  08.05.2020  зберегти
Е-М519в Е-М519г (студ. каф. ТЕТ) Тепловий стан елементів енергетичного обладнання Проф. Тарасов О.І. зберегти зберегти