Оформлення матеріалів

Форматом форуму передбачено наступні форми участі в заходах:

  • виступи з доповідями (пленарні, секційні, стендові) з оплатою організаційного внеску у розмірі 500 грн. за кожного учасника, а для  учнівської молоді (аспіранти і студенти) – 250 грн.;
  • заочна участь з наданням інформаційних матеріалів з оргвнеском  в сумі 200 грн.

Оплату оргвнеску необхідно здійснити до 15 травня 2015 р.

До початку роботи VІІ УЕЗ буде видано програму конференції та збірку матеріалів, наданих учасниками. За результатами роботи конференції авторам, за рекомендацією програмного комітету, буде надано можливість опублікувати статі у наукових фахових виданнях України з технічних та хімічних наук, а саме: «Український хімічний журнал», «Вопросы химии и химической технологии», Збірники наукових праць Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,

Для своєчасного формування наукової програми з’їзду та друкованих матеріалів просимо надати тези доповідей до Збірника матеріалів конференції обсягом одна або дві повні сторінки, оформлені відповідно вимогам, до 15 травня 2015 р. Разом з матеріалами необхідно надати копію чека про оплату оргвнеску. Нагадуємо, що організаційний внесок необхідно перерахувати на адресу:

 ООО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ»

Р/р № 26008000074734  у гривнах,

Р/р № 26009000074733 в російських рублях

Р/р № 26000000074732  в євро

В ПАТ “Укрсоцбанк”

МФО 300023

Ідентифікаційний код 26450114

Вказати Прізвище, Ім’я по-Батькові, а в графі “призначення платежу” обов’язково вказати: «Електрохімічний з’їзд»