Організатори

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Волков С.В., академік НАНУ, ІЗНХ НАНУ
Омельчук А.О.,член-кор.НАНУ, ІЗНХ НАНУ
Товажнянський Л.Л., проф., ректор НТУ«ХПІ»
Андрійко О.О., д.х.н., НТУУ «КПІ»
Байрачний Б.І., д.т.н., НТУ «ХПІ»
Варгалюк В.Ф., д.х.н., ДНУ
Ведь М.В., д.т.н., НТУ «ХПІ»
Веліченко О.Б., д.х.н.,УДХТУ
Данилов Ф.Й., д.х.н., УДХТУ
Дикусар О.І., д.х.н., ІПФ АН Молдови
Зайков Ю.П., д.х.н., ІВТЕ УрВ РАН
Зінченко В.Ф., д.х.н., ФХІ НАНУ
Каздобін К.О. ,д.х.н., ІЗНХ НАНУ
Козін Л.Х., д.т.н., ІЗНХ НАНУ
Колбасов Г.Я., д.х.н.,ІЗНХ НАНУ
Кошель М.Д., д.х.н. УДХТУ
Кошечко В.Г., академік НАНУ, ІФХ НАНУ
Кублановський В.С., д.х.н., ІЗНХ НАНУ
Кушхов Х.Б., д.х.н., КБДУ
Ларін В.І., д.х.н., ХНУ
Лінючева О.В., д.т.н., НТУУ «КПІ»
Нефедов В.Г., д.т.н.,УДХТУ
Панов Е.В., д.х.н., ІЗНХ НАНУ
Пірський Ю.К., д.х.н., ІЗНХ НАНУ
Похмурський В.І.,член-кор. НАНУ, ФМІ НАНУ
Пуд О.А., д.х.н., ІБОНХ НАНУ
Решетняк О.В., д.х.н., ЛНУ
Сахненко М.Д., д.т.н., НТУ «ХПІ»
Тевтуль Я.Ю., д.х.н., ЧНУ
Тульський Г.Г., д.т.н., НТУ «ХПІ»
Цирліна Г.О., д.х.н., МДУ
Яр-Мухамедова Г.Ш., д.ф.-м.н., КазНУ,
Idrissi A., prof., University Lille 1, France

ОГРАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:
Омельчук А.О., голова Наукової ради з проблеми «Електрохімія» НАНУ,
Марченко А.П., проректор НТУ «ХПІ»,
Холін Ю.В., проректор ХНУ імені В.Н. Каразіна
Сахненко М.Д. – Заступник голови
Глущак Т.С. – Вчений секретар
Ведь М.В., Ларін В.І., Калугін О.М., Степанова І.І., Тульський Г.Г.
Секретаріат: Глушкова М.О., Дженюк А.В., Лукащук Т.С., Черножук Т.В., Штефан В.В.

КОНТАКТИ

Організаційний комітет
VII Український з’їзд з електрохімії
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21
61002, м. Харків
Україна
Телефон: Глушкова М.О. 068 609 54 49
Лукащук Т.С. 098 781 81 12
E-mail: VII_UES2015@kpi.kharkov.ua
Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ues2015/